Публикации КазНИТУ. Публикация по именам

      Принято в библиотеке
    По годам

Публикация на казахском языке   Публикация на русском языке   Публикация на английском языке
NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1-01.01.200910.11.2013
2-01.01.201010.11.2013
3-01.01.201010.11.2013
4-01.01.201010.11.2013
5-31.07.201513.02.2016
6 Қазақ әншілік өнерінің мәдени негіздері15.03.201314.01.2014
7 ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ ЦЕМЕНТ ПЦТ III-Об АСМ12.12.200714.03.2012
8 Алғашқы Кеңестік мемлекеттік басқару органдарының құрылуы29.10.200928.09.2013
9 Қазақ ойшылдарының еңбектеріндегі психологиялық идеялар15.03.201321.05.2013
10 Тілдік тәрбиенің маңызы мен жолдары07.06.201309.01.2015
11 Yüksek Öğretim Kurumunda Mesleki Dilin Öğretimi ve Geliştirilmesi13.12.201309.01.2015
12 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК НА БОЛЬШОЙ25.05.201112.01.2012
13 «THE CALCULATION OF THE PARAMETERS OF CONTOUR BLASTING», 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technolog, Seattle-2013.05.11.201315.05.2014
14 3ArcGIS бағдарламасы арқылы «шымбұлақ» демалыс орнына gps мониторинг орнатудың үшөлшемді картасын жобалау04.12.201510.12.2015
15 Development of democratic institutions in the process of political system modernization in the Republic of Kazakhstan 28.02.201314.05.2013
16 Inequality of Bernstein type for polynomials of hyperbolic crosses in a mixed norm 17.10.201308.12.2013
17 Methods of Dynamic Control over Distributed Computer Systems Functionality 20.01.201520.01.2015
18 Research Distributed Attacks in Computer Networks19.03.201508.06.2015
19 Деятели науки и искуства16.02.200416.11.2013
20 Испытания стабилизатора направления скважины в условиях ОАО Волковгеология29.03.201329.01.2014
21 Исследование вибродемпфирующих свойств сплавов, легированных марганцем, ниобием, кремнием, ванадием, хромом, церием 29.04.201423.06.2014
22 Лингвистические пути профессионально направленного обучения языку12.09.201409.01.2015
23 ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РК ТОВАРНЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЕ.20.09.201120.12.2011
24"Analysis of the formation of skin-faktor in horizontal wells"20.04.201225.11.2013
25"Green" economy in mining19.06.201509.10.2015
26"Бұлттағы корпоративті деректерді қорғау"22.11.201409.01.2015
27"Жол шаруашылық кәсіпорындарын механикалық жабдықтау" пәнінен тәжірибелік сабақты орындау үшін24.04.201426.10.2015
28"Интеллигентское просторечие" как средство усиления экспрессии разговорной речи22.06.201122.11.2013
29"Интенсификация добычи нефти и газа в зависимости от геологического строения месторождения"20.04.201225.11.2013
30"Іскерлік хат" ұғымын және оның композициялық-тілдік түрлері мен ерекшеліктерін анықтау05.07.201125.11.2013
31"Іскерлік хат" Ұғымын және оның композициялық-тілдік түрлері мен ерекшеліктерін анықтау07.06.201118.01.2012
32"Карбид" АҚ ацетальдегид өндірісінің шламдарынан сынапты айдау процесін зерделеу12.05.201312.06.2013
33"Құқық негіздері" пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік кешен01.03.201225.09.2013
34"Переброска части стока р.Иртыш в Аральское озеро"13.02.201428.10.2015
35"Повышение нефтеотдачи бурением на зрелых месторождениях"22.02.201212.01.2015
36"Среднеэлектронная функция Гиббса" и описание явлений бифуркаций07.09.201526.10.2015
37"Тезисы" Оценка выбросов вредных газов и степень загрязнения атмосферы при подземных рудничных пожарах28.11.199128.11.2013
38"Технология" түсінігі және оны оқу үрдісінде қолдану04.12.201008.01.2012
39"экологическая продукция в гармонии с окружющей средой"24.10.201203.01.2013
40"Юбилейное" кенорнын құранды тәсілмен игеру кезінде барьерлік кентіректердің қалыңдығын анықтау әдістемелерін талдау01.06.201413.10.2015
41(совершенствование процесса сжигания топлива. обзор зарубежных технологий)25.10.201406.02.2015
42Ә.Кекілбаев прозасындағы теңеулер мен синонимдік қатарлар 03.06.201109.01.2015
43“Қаражыра” көмір кенішін қазу кезіндегі кондицияның дифференциалданған параметрлері11.10.200311.01.2012
44<<Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар:Білім,Ғылым,Тәжірибе >>23.02.201623.02.2016
45«Harbening of a surface of the drive of spherical mills to methobs superfikal and plastic and deformation »20.01.201412.01.2015
46«Ашық тәрбие сағаты»15.03.201419.12.2014
47«Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности»07.07.201112.01.2012
48«Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности»12.06.201012.01.2012
49«Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности»12.07.201112.01.2012
50«Безопасность взрывных работ в горном деле и промышленности»12.05.201012.01.2012
51«День машиностроителя» 2014 год15.03.201419.12.2014
52«Зеленая» экономика в горном деле22.10.201421.10.2015
53«Интегрированное управление водными ресурсами Иле – Балхашского бассейна»24.12.201124.12.2011
54«Исследование на микро- и наноуровне форм нахождения и свойств золота в природных и техногенных рудах (заключительный)»13.01.201213.01.2012
55«Қазақ тілі» оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының машина жасау мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған.22.12.201417.10.2015
56«Қазақ тілі» электронды оқулығы техникалық жоғары оқу орындарының электр энергетикасы, экономика, бизнес, қаржы, маркетинг, менеджмент, техникалық физика салаларындағы мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналаған.15.06.201317.10.2015
57«Матрица» для эксперта К вопросу о расчете трудоемкости дисциплин, включенных в учебный план16.11.201416.10.2015
58«Мультимедия технологиялары» пəні бойынша BLENDER 3D ортасында жəне camtasia көмегімен бейнесабақ құру.12.04.201515.09.2015
59«Мұнай және газ химиясы» пәні бойынша Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау 5В070800-«Мұнай-газ ісі» мамандығының бакалаврлары үшін01.07.201526.10.2015
60«ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫГЫН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ УЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРКЫЛЫ ЖЕТІЛДІРУ»03.12.201323.01.2014
61«Опасные производственные факторы и риск» в дисциплине «безопасность жизнедеятельности»01.07.201418.10.2015
62«Отдельные аспекты использования подземных хранилищ газа в РК и перспективы их развития».18.01.201318.01.2012
63«Разработка моделей образования месторождений и научно-обоснованных критериев промышленной оценки цветных и благородных металлов13.01.201213.01.2012
64«Способ разработки крутопадающих жильных месторождений»15.02.201615.02.2016
65«Темір – темір (ІІІ) оксиді» жүйесін қолдану арқылы химиялық ток көзін жасау25.08.201423.10.2015
66002_Стундеттер15.01.201015.01.2012
67003_Волейбол в ВУЗе17.03.201115.01.2012
681,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-ВИНИЛЭТИНИЛПИПЕРИДОЛ-4-ТІҢ КУРДЕЛ1 ЭФИРЛЕРІНІҢ МЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫМЕН РАДИКАЛДЫҚ С0П0ЛИМЕРЛЕНУ115.05.200314.01.2012
692008 жылы 26 сәуірдегі Шалқар көлі маңындағы болған жерсілкінісі және Батыс Қазақстан аймағының сейсмикалық кауіптілігі15.12.201115.12.2011
703D model of oval shaped open pit mines and metho of stripping coefficient optimization29.08.201705.09.2017
Назад