Кенжебаев Абдигаппар

NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1Қаражыра көмір кенорнының бірінші кезектік қазу учаскесі қорларын өндіру сапашарттарының оңтайлы параметрлері 20.09.200411.01.2012
2Қаражыра көмір кенішінде көмірдің нақты ысырабы мен қоқыстану деңгейін анықтаудың әдістемелік негіздері 20.08.200411.01.2012
3Көлбеу және күртқұлама көмір қаттарын қабаттап қазуда карьерлік гидроэкскаваторларды қолдану технологиясы 11.04.200411.01.2012
4Ашық тәсілмен қазу кезіндегі эксплуатациялық жоғалымдарды нормалау әдістерін жетілдіру 11.10.200311.01.2012
5“Қаражыра” көмір кенішін қазу кезіндегі кондицияның дифференциалданған параметрлері 11.10.200311.01.2012
6О разработке классификации запасов месторождения твердых полезных ископаемых и методов их экономической оценки (Библиотека)10.03.200010.01.2012
7Обоснование и выбор высокорентабельных и экологически чистых комбинированных технологий добычи и переработки минерального сырья (Библиотека)10.01.199910.01.2012

Назад