Дуаметулы Бакыт

NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1Жеңіл сулы реакторлардың энергетикалық тиімділігі (Библиотека)22.10.201718.02.2018
2Фотоэффект және Комптон эффекті арасындағы байланысты зерттеу (Библиотека)30.06.201706.08.2017
3Реактордың ксенонмен тұрақты улануын зерттеу (Библиотека)07.12.201601.01.2017
4Реактордың ксенонмен тұрақсыз улануын зерттеу (Библиотека)09.06.201629.09.2016
5Нейтрондардың нысана ядроларымен әсерлесу кезіндегі реакция қимасын зерттеу (Библиотека)18.04.201625.04.2016
6Приблеженная модель водородоподобных систем (Библиотека)12.10.201522.10.2015
7Ядерные Технологии. Атомная энергетика (Библиотека)24.06.201503.09.2015
8Взаимодействие электромагнитного излучения с системой углеродных нанотрубок, полученных в атмосфере ароматических углеводородов (Библиотека)08.04.201514.04.2015
9Жеңіл сулы реактор мен шапшаң нейтронды реактордың ядролық отынының ерекшеліктері (Библиотека)18.02.201519.02.2015
10Hydrothermal Synthesis and Properties of CoFe2O4 Magnetic Nanoparticles (Библиотека)01.09.201422.10.2015
11磁场在水热制粉和固相制陶中的应用 (The application of magnetic field in hydrothermal synthesis powder and solid phase ceramics) (Impact factor) (Библиотека)10.04.201417.06.2014
12用水热法合成掺杂Pr3+的NiPrxFe2-xO4纳米颗粒及其表征 (Hydrothermal synthesis of praseodymium-doped NiPrxFe2-xO4nanoparticles and its characterization) (Impact factor) (Библиотека)17.02.201417.06.2014
13Ядролық технологиялар (Библиотека)10.12.201317.06.2014
14Денелердің қозғалысын математикалық модельдеу (Библиотека)10.12.201317.06.2014
15Көкжиекке көлбей лақтырылған денелердің қозғалысын зерттеу (Библиотека)15.02.201317.06.2014
16Жалпы физика курсының негіздері (Библиотека)13.09.201221.10.2015
17Электр өрісі және электр өрісі кернеулігі (Библиотека)01.03.201217.06.2014
18Ом заңын қалай түсінуге болады? (Библиотека)20.07.201117.06.2014
19Айналмалы қозғалыстың негізгі теңдеуін қорытып шығару (Библиотека)20.12.201017.06.2014
20Қатты денелердің айналу өсіне қатысты инерция моментін есептеудің жолдары (Библиотека)01.07.201017.06.2014
21Денелердің массасы мен салмағының өзара байланысы (Библиотека)20.05.201017.06.2014
22Механикадағы күштер (Библиотека)01.09.200917.06.2014

Назад