Сатыбалдиева Нургул Кыргызбаевна

NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1Жұмыс орнын аттестациялау мен ұтымды студенттердің теориялық аспектілері (Библиотека)10.10.201519.10.2015
2Толуолды каталитикалық тотықсыздандыру (Библиотека)19.08.201513.10.2015
3Разработка технологии получения циклогексана из бензола (Библиотека)19.08.201515.10.2015
4Исследование химического и гранулометрического состава пористости структуры модифицированных и скелетных никелевых катализаторов (Библиотека)15.08.201514.10.2015
5Исследование фазового состава структуры и удельной поверхности скелетных никелевых катализаторов (Библиотека)15.08.201515.10.2015
6Ферроқұймалармен модифицирленген никель негізіндегі катализатордың физика-химиялық қасиеттерінің зерттеулері (Библиотека)10.08.201514.10.2015
7Исследования по созданию сталей с повышенной звукоизоляцией (Библиотека)18.07.201516.10.2015
8Влияние ферросплавов на физико-химические свойства алюмо-никелевых катализаторов (Библиотека)05.06.201513.10.2015
9Cпособ получения циклогексана гидрированием бензола (Библиотека)05.06.201513.10.2015
10Жұмысшыларды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғау шараларын өңдеу (Библиотека)13.05.201516.10.2015
11The analyses of accupational injuries and certification of workplace on work condition at the llp «tns- intec» (Библиотека)05.05.201512.10.2015
12Разработка технологии получения циклогексана гидрорированием бензола модифицированными ферросплавами (Библиотека)07.04.201530.06.2015
13Никель-алюминий катализаторының физика-химиялық қасиеттерінің зерттеулері (Библиотека)10.03.201522.10.2015
14Никель-алюминий катализаторының физика-химиялық қасиеттерінің зерттеулері (Библиотека)15.02.201516.10.2015
15Промотрленген никель катализаторында толуолды гидрлеуде қолданатын әдістер 12.01.201514.10.2015
16ЖҰМЫС ОРНЫН АТТЕСТАЦИЯЛАУ МЕН ҰТЫМДЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ (Библиотека)30.05.201410.06.2014
17НЫҒЫЗДАУ ҚЫСЫМЫНЫҢ ДЕМПФИРЛІК ҚАСИЕТКЕ ӘСЕР ЕТУІ (Библиотека)10.04.201410.06.2014
18Аналитическое обоснование удельного расхода жидкости для снижения пылевыделения из горной массы 18.03.201410.06.2014
19Studying of action of noise on the ear (Библиотека)05.03.201419.10.2015
20Анализ причин возникновения производственного травматизма на предприятии нефтехимической отрасли 01.03.201417.06.2014
21Studying of action of noise on the ear (Impact factor) (Библиотека)27.02.201410.06.2014
22Қорытынды мемлекеттік аттестацияны жүргізу және оқу жұмыстарын рәсімдеу бойынша 5В0731-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығына арналған Әдәстемелік нұсқау (Библиотека)30.01.201419.10.2015

Назад