Медетбекова Зина Оразынбековна

NНазвания публикацийДата публикацииДата выпуска на сайте
1ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Методические указания по выполнению дипломных проектов (работ) (для специальности 5В072200 «Полиграфия») (Библиотека)10.10.201528.10.2015
2ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАЛАУ Дипломдық жобаларды (жұмыстарды) жасауға арналған әдістемелік нұсқау (5В072200 – Полиграфия мамандығының студенттері үшін) (Библиотека)10.10.201528.10.2015
3Разработка норм времени выработки на технологические процессы для специальных способов печати в производственных условиях 16.05.201409.01.2015
4Бояу сіңірмейтіңн материалдарға флексографиялық басуға арналған бояулардың құрамы мен құрылысы 12.10.201216.05.2013
5Полиграфияда өрнектеудің әртүрлі әртүрлі әдісі кезіндегі баспа-таңба сапасының көрсеткіштеріне әсер ететін технологиялық факторлар 12.10.201216.05.2013
6Логистика в полиграфии (Библиотека)28.04.201216.05.2013
7Логистика в полиграфии 11.01.201211.01.2012

Назад