Үлкен Жезқазған және академик Қ. И. Сәтбаев.


     Үлкен Жезқазған және академик Қ. И. Сәтбаев. - Алматы: "Ғылым" ғылыми баспа орталығы, 2004. - 176 б.

     Кітапқа Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті өткізген академик Қ. И. Сәтбаевтың 105 жылдығы мен Жезқазған қаласының 50 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары енгізілді.
Книга включает материалы научно-практической конференции и торжественных мероприятий, посвященных 105-летию академика К. И. Сатпаева и 50-летию г. Жезказгана.