Елмен сырласу


     Нұрсұлтан Назарбаев: Елмен сырласу. I том. / Құрастырушылар: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова, Р. Әлімбеков - Астана: Күлтегін баспасы, 2008. - 280 б.

     Қазақ халқы мен оның Елбасы өз таңдауын жүзеге асырды - әлемдік кеңістікте айшықты орын алатын тәуелсіз, біртұтас, еркін әрі дербес Қазақстанды қүрды. "Қазақстан Республикасы" сериясының "Елмен сырласу" атты басылымына Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді, сыртқы саясатта жалпыға бірдей қауіпсіздік пен ынтымақтастықты, мемлекеттілікті нығайтуға бағытталған, езара тиімді ықпалдастықты дамытуды мұрат еткен сөздері мен сұхбаттары енгізілді.