Шоғы батырдың (Қырықмылтықтың) шежіресі


     Шоғы батырдың (Қырықмылтықтың) шежіресі: - Алматы: «Тоғанай Т» баспасы. -2011 жыл. 528 + 24 бет жапсырма.

     Өткенсіз бүгін болмайды. Бүгініміз ертеңге жалғасу үшін жанды байланыс қажет. Ол - ұрпақтар са-бақтастыгы; тәрбие, тагылым үндестігі. Қолыңыздагы шежіре кітап та сондай мақсатпен қолга алынып, қомақты еңбекке айналды. Бабаларымыздан бастап, осы дүниенің соңғы нүктесі қойылганга дейін шыр етіп келген Шоғы батыр ұрпақтарынын бірін де қалдырмай, толық, енгізуге тырыстық.