19 книг в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке»


Шульц, Дуэйн.
Қазіргі психология тарихы = A
History оf Modern Psychology: монография / Д. Шульц, С. Э. Шульц; ауд. Б. Қ. Ақын және т.б. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 447, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

Читать далее

 

                                                                  

Майерс, Дэвид Г.
Әлеуметтік психология = Social Psychology: оқулық / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж; ауд. Г. Қ. Айқынбаева және т.б. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

 

Аронсон, Эллиот.

Көпке ұмтылған жалғыз = The Social Animal : әлеуметтік психологияға кіріспе: оқулық / Э. Аронсон; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков және т. б. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 407, 2 б. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

  Читать далее

 

Ритцер, Джордж.

Әлеуметтану теориясы = Sociological Theory: оқулық / Дж. Ритцер, Дж. Степницки ; ауд. Г. О. Әбдікерова және т. б. - 10-бас. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 829, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 758-829 б. - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

Бринкерхоф, Дэвид.

Әлеуметтану негіздері = Essentials of Sociology: оқулық / Д. Бринкерхоф, Р. Уейтс, С. Ортега; ауд. М. И. Амандосова және т.б. - 9-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 454, 12 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

 

Кенни, Энтони

Батыс философиясының жаңа тарихы: монография / Э. Кенни; [ауд.: А. С. Аяпбекова, Н. Т. Базарбай, А. Рыскиева]. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018.

1-т.: Антика философиясы = Ancient Philosophy. - 407, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 398-405 б. - 10000 (таралым).

Читать далее

Кенни, Энтони

Батыс философиясының жаңа тарихы = A New History of Western Philosophy: монография / Э. Кенни; ауд.: А. Алдабердіқызы, Ш. Ш. Әлменова, Д. М. Қалиев. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018.

2-т.: Орта ғасыр философиясы = Medieval Philosophy. - 400 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 392 б. - 10000 (таралым). 

Читать далее

Джонстон, Дерек.

Философияның қысқаша тарихы = A Brief History of Philosophy:  Сократтан Дерридаға дейін : монография / Д. Джонстон; ауд.: Г. З. Әбдірасылова, Г. Ж. Нұрышева. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 212, 2 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 211-212 б. - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

Армстронг, Карен.

Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс = A History of God The 4000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam :  Құдайтану баяны: монография / К. Армстронг; ауд. Д. Кенжетай және т.б. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 421, 10 б.: карталар. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

Читать далее

Куратко, Дональд Ф.

Кәсіпкерлік = Entrepreneurship: теория, процесс, практика: монография / Д. Ф. Куратко ; ауд. М. Қыстаубаева және т.б. - 10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 479, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

Медиа этика = Media Ethics at Work: жас мамандардың тәжірибесінен / ред.: Л. Э. Пек, Г. С. Рил ; ауд.: Б. Мұқанов, Б. Сәбит, Б. Қадылбек. - 2-бас. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 304 б. - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

 

Гриффин, Рикки У.

Менеджмент = Management: оқулық / Р. У. Гриффин; ауд. Г. А. Абдуллина және т.б. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 766, 2 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

 Читать далее

 

 

 Мэнкью, Н. Грегори.

Экономикс = Economics: оқулық / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор; ауд. Л. Ә. Бимендиева және т.б. - 4-халықаралық бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 833, 1 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

 Читать далее

 

Барнард, Алан.

Антропология тарихы мен теориясы = History and Theory in Anthropology: оқулық / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 240 б.: схемалар. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым).

Читать далее

 

 

Тер-Минасова, С. Г.

Тіл және мәдениетаралық коммуникация = Язык и межкультурная коммуникация: монография / С. Г. Тер-Минасова; ауд.: Х. Ордабекова, Ш. Бағиева. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 317, 2 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10 000 (таралым).

 Читать далее

 

Фромкин, Виктория.

Тіл біліміне кіріспе = An Introduction to Language: монография / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс ; ауд.: М. Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. - 10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 586, 2 б. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: бөлім соңында. - 10 000 (таралым). 

 Читать далее

Шваб, Клаус.

Төртінші индустриялық революция = The Fourth Industrial Revolution : монография / К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов. - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 198, 2 б.: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10 000 (таралым).

Читать далее

 

Кови Стивен Р.

Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері. – Алматы: Ұлттық аударма бюросы. – 2018. – 352 бет.

Читать далее

 

 

 

Харари Ювал Hoah.

Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 жыл. – 368 бет.

Читать далее