Турашев А.С. Азаматтық ғимараттардың құрылыстық-сәулеттік конструкциялары


725(075)
Т 80

  Турашев А.С. Азаматтық ғимараттардың құрылыстық-сәулеттік конструкциялары: оқулық. /А.С. Турашев - Алматы: «Дәуір», 2012. - 176 бет

  Құрылым саласы қай қоғамда болмасын экономиканың локамативі және бәсекеге түсе алатын салалардың бірі болып табылады. Сондықтан отандық құрылыс саласының сенімді жұмыс жасауына жағдай туғызу керек. Ол үшін құрылыс саласын индустриялау, инновациялық тың ойларды қолдану және бәсекеге қабілетті құрылыс мамандарын даярлау қажет. Азаматтық ғимараттардың құрылыстық-сәулеттік конструкцияларын оқыту «Құрылыс» саласындағы мамандарды дайындауда бакалавр құрылысшының академиялық дәрежесі мен квалификациясын анықтау үшін өте қажет.