Косболов Серикбай Байтикович

Cоққымалы қалыптау механизмінің құрылымдық динамикасын және негізгі буындарының кернеулік деформация күйін зерттеу

бірлескен автор: Косболов Серикбай Байтикович
Жарияланымдар күні: 2014-06-20Languages: Қазақша
Сигла: КазНТУТақырыптық айдар: Машина жасау
Source names: Актуальные проблемы механики и машиностроения: Материалы IV Международной научной конференции Шығу көзі: 2014. - ІІ том. - С. 339-345
Қосылған жарияланым: Косболов Серикбай БайтиковичУДК: 621.979
File.: DownloadҚаралған басылымдардың саны: 421
IP/i/e: 411/ 39/ 372

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Kinematic synthesis of the initial kinematic Сhains [IKC] (Impact factor) (Кітапхана)26.05.201626.05.2016
2Synthesis of spatial lever mechanisms on the basis of the initial kinematic chains SSS pairs (Impact factor) (Кітапхана)16.02.201616.02.2016
3Kinematic synthesis of the spatial linkages with spherical pairs (Impact factor) (Кітапхана)21.01.201622.01.2016
4Influence of Redundant Connections in Rail Movement Mechanism on Dynamic Loads in Rail Vehicle’s Drive (Impact factor) (Кітапхана)23.11.201415.01.2015
5Optimal Design of Leading Kinematical Chain of Eight Linked Planar Load Lifting Linkage (Impact factor) (Кітапхана)10.11.201401.12.2014
6Synthesis of Four-Link Basic Kinematic Chains [BKC] with Spherical Pairs for Spatial Mechanisms (Impact factor) (Кітапхана)10.11.201425.12.2014
7Cтруктурно-параметрический синтез пространственных рычажных механизмов на основе исходной кинематической цепи (Кітапхана)19.09.201413.01.2015
8Cоққымалы қалыптау механизмінің құрылымдық динамикасын және негізгі буындарының кернеулік деформация күйін зерттеу (Кітапхана)20.06.201414.01.2015
9III КЛАСТЫ МЕХАНИЗМНІҢ БУЫН ҰЗЫНДЫҚТАРЫНДАҒЫ АУЫТҚУЫНЫҢ ДӘЛДІК АНАЛИЗІ 20.06.201414.01.2015
10ЖОНҒЫШ СТАНОКТЫҢ МЕХАНИЗМІНІҢ СИНТЕЗІ МЕН ДИНАМИКАСЫН ЕСЕПТЕУ 20.06.201414.01.2015
11ГАЗ АЙДАҒЫШ АГРЕГАТТЫҢ КОНСТРУКЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ 20.06.201414.01.2015
12III класты механизмнің буын ұзындықтарындағы ауытқуының дәлдік анализі (Кітапхана)19.06.201424.01.2015
13Optimal Design for a Leading Kinematical Chain of An Eight-Linked Planar Load- Lifting Linkag (Кітапхана)05.05.201419.10.2015
14Optimal Design for a Leading Kinematical Chain of An Eight - Linked Planar Load - Lifting Linkage (Impact factor) (Кітапхана)05.05.201406.01.2015
15Optimal Design for a Leading Kinematical Chain of An Eight-Linked Planar Load- Lifting Linkage (Impact factor) (Кітапхана)05.05.201413.06.2014
16Горизонталь орнатылған науамен бірқалыпты қозғалыс заңдылығымен жұмыс істеп тұрған тербелмелі қондырғының тиімділігін арттыру (Кітапхана)24.04.201424.09.2014
17Векторлық есепті қолдана отырып жазық рычагты механизмді кинематикалық талдау (Кітапхана)05.09.201324.09.2014
18СТРУКТУРНО - ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ИСХОДНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 20.06.201306.01.2015
19Design of a New Load Lifting Mechanism (Impact factor) (Кітапхана)10.06.201320.10.2015
20Тербеліс атқарушы қондырғының дифференциялдық теңдеуін жуықтап есептеу әдісімен шешу (Кітапхана)05.06.201324.09.2014
21Жазық иінтіректі iii класты механизмінің кинематикалық анализі (Кітапхана)30.05.201324.09.2014
22Kinematic Synthesis of Three Dimensional Six Link Motion Generating Mechanisms on the Basis of Initial Kinematic Chains (Кітапхана)10.05.201319.10.2015
23Mechanism synthesis of weft threads compensation on a multicolored weaving loom (Impact factor) (Кітапхана)05.03.201319.10.2015
24Kinematical synthesis of six-link linkage with three dwells (Кітапхана)24.12.201224.01.2015
25Тербеліс атқарушы конвейер буындарының кернеулік- деформациялық күйін зерттеу (Кітапхана)02.11.201224.01.2015
26Тербеліс атқарушы қондырғы науашасының орнықтылығын зерттеу (Кітапхана)24.10.201224.01.2015
27Кинематический синтез направляющего пространственного рычажного механизма с четырьмя выстоями. 18.01.201214.01.2015
28КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ШЕСТИЗВЕННЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПО ЗАДАННЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ЗВЕНЬЕВ 16.11.201115.01.2015
29ТЕРБЕЛІСТІ АТҚАРУШЫ КОНДЫРҒЫНЫҢ БУЫНДАРЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ДИФФЕРЕНЦИЯЛДЫҚ ТЕҢДЕУІ 01.09.201115.01.2015
30Оптимальное проектирование грузоподъемного устройства на основе рычажного механизма с заданным относительным движением подвижных звеньев (Кітапхана)01.09.201112.01.2012
31Штангалы мұнай сорғыш механизмнің динамикалық синтезі (Кітапхана)01.09.201112.01.2012
32Общая методика синтеза пространственных рычажных механизмов на основе ИКЦ 09.10.200515.01.2015
33STRUCTURALLY-KINEMATIC SYNTHESIS OF SPATIAL LEVER MECHANISMS BY USE OF INITIAL KINEMATIC CHAIN 04.09.200515.01.2015
34Кинематический синтез пространственных четырехзвенных передаточных механизмов на основе исходных кинематических цепей (Кітапхана)19.06.200519.01.2012
35Определение жесткостных характеристик для составления уравнения движения исходных кинематических цепей механизмов высоких классов с упругими звеньями 11.06.200214.01.2015
36Синтез пространственных кулисных механизмов по заданным движениям входного и выходного звеньев (Кітапхана)09.06.200219.01.2012

Артқа