Дуаметулы Бакыт

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Жеңіл сулы реакторлардың энергетикалық тиімділігі (Кітапхана)22.10.201718.02.2018
2Фотоэффект және Комптон эффекті арасындағы байланысты зерттеу (Кітапхана)30.06.201706.08.2017
3Реактордың ксенонмен тұрақты улануын зерттеу (Кітапхана)07.12.201601.01.2017
4Реактордың ксенонмен тұрақсыз улануын зерттеу (Кітапхана)09.06.201629.09.2016
5Нейтрондардың нысана ядроларымен әсерлесу кезіндегі реакция қимасын зерттеу (Кітапхана)18.04.201625.04.2016
6Приблеженная модель водородоподобных систем (Кітапхана)12.10.201522.10.2015
7Ядерные Технологии. Атомная энергетика (Кітапхана)24.06.201503.09.2015
8Взаимодействие электромагнитного излучения с системой углеродных нанотрубок, полученных в атмосфере ароматических углеводородов (Кітапхана)08.04.201514.04.2015
9Жеңіл сулы реактор мен шапшаң нейтронды реактордың ядролық отынының ерекшеліктері (Кітапхана)18.02.201519.02.2015
10Hydrothermal Synthesis and Properties of CoFe2O4 Magnetic Nanoparticles (Кітапхана)01.09.201422.10.2015
11磁场在水热制粉和固相制陶中的应用 (The application of magnetic field in hydrothermal synthesis powder and solid phase ceramics) (Impact factor) (Кітапхана)10.04.201417.06.2014
12用水热法合成掺杂Pr3+的NiPrxFe2-xO4纳米颗粒及其表征 (Hydrothermal synthesis of praseodymium-doped NiPrxFe2-xO4nanoparticles and its characterization) (Impact factor) (Кітапхана)17.02.201417.06.2014
13Ядролық технологиялар (Кітапхана)10.12.201317.06.2014
14Денелердің қозғалысын математикалық модельдеу (Кітапхана)10.12.201317.06.2014
15Көкжиекке көлбей лақтырылған денелердің қозғалысын зерттеу (Кітапхана)15.02.201317.06.2014
16Жалпы физика курсының негіздері (Кітапхана)13.09.201221.10.2015
17Электр өрісі және электр өрісі кернеулігі (Кітапхана)01.03.201217.06.2014
18Ом заңын қалай түсінуге болады? (Кітапхана)20.07.201117.06.2014
19Айналмалы қозғалыстың негізгі теңдеуін қорытып шығару (Кітапхана)20.12.201017.06.2014
20Қатты денелердің айналу өсіне қатысты инерция моментін есептеудің жолдары (Кітапхана)01.07.201017.06.2014
21Денелердің массасы мен салмағының өзара байланысы (Кітапхана)20.05.201017.06.2014
22Механикадағы күштер (Кітапхана)01.09.200917.06.2014

Артқа