Айдос Еркара Жолдыбайулы

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Расширение множеств определения и значении функций (Кітапхана)27.08.201727.09.2017
2Функция шегін үзіліссіздік ұғымы арқылы анықтауәдісі (Кітапхана)27.09.201627.09.2017
3Некоторые теоремы вложения классов функций в разных смешанных нормах (Кітапхана)17.08.201617.08.2016
4Неравенства для прямой теоремы теории приближений по системе типа Хаара (Кітапхана)07.12.201509.12.2015
5On relationship between partial module of smoothness and best approximation in different mixed norms (Кітапхана)07.11.201523.11.2015
6Комплекс айнымалды функциялар теориясы және операциялық есептеулер (Кітапхана)07.09.201518.09.2015
7On one imbedding into class of continuous mixed derivatives (Impact factor) (Кітапхана)29.06.201529.06.2015
8Аралас нормалардағы ең жақсы жуықтамдар арасындағы қатыс туралы (Impact factor) (Кітапхана)29.06.201529.06.2015
9Модификационные определения некоторых математических понятии (Кітапхана)29.06.201529.06.2015
10Жоғары математика 3 (Кітапхана)08.01.201508.09.2015
11Жоғары математика 2 (Кітапхана)08.01.201508.09.2015
12Жоғары математика 1 (Кітапхана)08.01.201508.09.2015
13Inequality, connecting the various norms of polynomials in a mixed norm (Кітапхана)29.12.201429.06.2015
14Об одной теореме вложения в смешанных метриках (Кітапхана)11.10.201411.11.2014
15About problems of some of the concepts of mathematical analysis (Кітапхана)11.10.201411.11.2014
16About the relations between best approximations in different mixed norms (Кітапхана)11.08.201418.08.2015
17Аралас нормалармен енгізу теоремасы туралы (Кітапхана)21.07.201421.07.2015
18Аралас нормадағы Никольский теңсіздігі (Impact factor) (Кітапхана)11.07.201411.11.2014
19Гармоникалары гиперболалық крестерде болатын полиномдарға арналған аралас нормадағы теңсіздік (Кітапхана)02.02.201402.05.2014
20 Inequality of Bernstein type for polynomials of hyperbolic crosses in a mixed norm (Impact factor) (Кітапхана)17.10.201308.12.2013
21The role of infinity with signs in mathematics (Impact factor) (Кітапхана)30.05.201311.11.2014
22The role of infinity with signs in mathematics (Кітапхана)17.05.201321.06.2013
23Гладкие кривые, представленные недифференцируемыми функциями (Кітапхана)29.12.201203.07.2015
24Туындылары ақырсыз функциялармен берілген тегіс қисықтар (Кітапхана)03.10.201221.06.2013

Артқа