Тайсариева Кырмызы Нурлановна

3ArcGIS бағдарламасы арқылы «шымбұлақ» демалыс орнына gps мониторинг орнатудың үшөлшемді картасын жобалау

бірлескен автор: Тайсариева Кырмызы Нурлановна
Жарияланымдар күні: 2015-12-04Languages: Russian
Сигла: КазНТУТақырыптық айдар: Электротехника, электроника
Source names: Труды ІІ Международной научно-практической конференции «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика» (3-4 декабря, 2015 года) Шығу көзі: 2015. - Т. II. - С. 343 -345
Қосылған жарияланым: Тайсариева Кырмызы НурлановнаУДК: 621.396
File.: DownloadҚаралған басылымдардың саны: 494
IP/i/e: 490/ 98/ 392

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Исследования метода обеспечения синусоидальности мультиуровнего инвертора (Кітапхана)10.02.201628.03.2016
2Установка для сушки зерна (Кітапхана)25.12.201531.03.2016
3Многоуровневый инвертор (Кітапхана)10.12.201510.12.2015
4Математическое моделирование мультиуровнего преобразователя (Кітапхана)04.12.201510.12.2015
5 3ArcGIS бағдарламасы арқылы «шымбұлақ» демалыс орнына gps мониторинг орнатудың үшөлшемді картасын жобалау (Кітапхана)04.12.201510.12.2015
6The research of multilevel transistor inverter for converting energy of solar panels (Impact factor) (Кітапхана)22.10.201523.12.2015
7Использование технологии MIMO в сетях LTE (Кітапхана)09.10.201509.10.2015
8The research of multilevel transistor inverter for converting energy of solar panels (Кітапхана)01.06.201512.10.2015
9Обеспечение безопасности в сетях IP-телефонии с испльзованием гибкого программного коммутатора softwich (Кітапхана)11.04.201513.10.2015
10The multilevel inverter on IGBT transistors for transformation of solar energy to the electric power (Кітапхана)20.03.201512.10.2015
11The research of the “Solar panels – commutator – inverter – load” system with the pulse-amplitude control (Impact factor) (Кітапхана)16.03.201508.06.2015
12Исследование спектральных характеристик многоуровневых однофазных инверторов (Кітапхана)05.11.201403.12.2014
13Анализ применения модели модифицированного мультиуровнего однофазного инвертора (Кітапхана)04.11.201413.10.2015
14Многоуровневый инвертор на IGBT транзисторах для преобразование солнечный энергии (Кітапхана)22.10.201403.12.2014
15К вопросу о разработке системы управления силовым инвертором для индукционного нагрева (Кітапхана)07.10.201409.10.2015
16Анализ применения модели модифицированного мультиуровнего однофазного инвертора (Кітапхана)01.10.201403.12.2014
17Көпдеңгейлі инвертор/Многоуровневый инвертор (Кітапхана)16.06.201423.10.2015
18многоуревневый транзисторный инвертор с амплитудно-импульсным управлением (Кітапхана)16.06.201423.12.2015
19Екілік жалған кездейсоқ сигналдарды түрлендіру əдістерін жəне қасиеттерін зерттеу (Кітапхана)01.01.201403.12.2014
20Имитационная модель трехфазного инвертора (Кітапхана)21.11.201313.08.2015
21Matlab бағдарламасында кеңжолақты импульсті модуляция арқылы үшфазалы көпірлік инверторды моделдеу (Кітапхана)09.10.201309.10.2015
22Способ и устройсто для индукционной сушки зерна (Кітапхана)15.07.201310.12.2015
23Matlab бағдарламасында кеңжолақты импульсті модуляция арқылы үшфазалы көпірлік инверторды моделдеу (Кітапхана)01.05.201303.12.2014
24A novel approach for providing quality of service in multiservice ip networks (Кітапхана)06.12.201224.06.2013
25Моделирование трехфазного инвертора в среде Matlab (Кітапхана)06.12.201224.06.2013
26Келесі дәуір желісі next generation network негізгі элементі softswitch-ті өңдеу теңдігі (Кітапхана)05.12.201202.06.2014
27Моделирование транзисторного однофазного трехступенчатого инвертора в среде MATLAB (Кітапхана)05.12.201224.06.2013

Артқа