Нургалым Кәдір Салықұлы

Қазақ ойшылдарының еңбектеріндегі психологиялық идеялар

бірлескен автор: Нургалым Кәдір Салықұлы
Жарияланымдар күні: 2013-03-15Languages: not known
Сигла: КазНТУТақырыптық айдар: Саясат
Source names: КазНТУ Республиканской научно-теоретической конфШығу көзі: Алматы 2013 ж. 34,-350 бб.
Қосылған жарияланым: Нургалым Кәдір СалықұлыУДК: ЖОҚ. 378.1:159.9(075)
File.: DownloadҚаралған басылымдардың саны: 959
IP/i/e: 955/ 88/ 867

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Демократиялық бағыттағы саяси көппартиялық жүйенің рөлі (Кітапхана)18.05.201509.10.2015
2Әлеуметтік саяси жаңару бағыттары (Кітапхана)14.04.201514.10.2015
3Әлеуметтік саяси жаңару бағыттары 06.01.201506.01.2015
4Саяси билік: қазақстандағы модернизациялану процесіне салыстырмалы талдау 20.10.201409.10.2015
5Формирование демократических институтов в процессе модернизации политической системы Республики Казахстан (Кітапхана)15.01.201415.01.2014
6ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси ойдың қалыптасуы мен даму ерекшеліктері (Кітапхана)06.01.201406.01.2014
7Қазақстандағы кеңестік саясаттың зардаптары 06.01.201406.01.2014
8Саяси әлеуметтік модернизация жағдайындағы Қазақстан 06.01.201406.01.2014
9Саяси ойлардың қалыптасуының қайнар көздері, әлеуметтік негіздері (Кітапхана)23.04.201314.05.2013
10Модернизация жағдайындағы жаңа саяси бағыт 12.04.201317.05.2013
11 Қазақ ойшылдарының еңбектеріндегі психологиялық идеялар 15.03.201321.05.2013
12Қазақстандағы саяси билік: модернизациялану процесіне салыстырмалы талдау. (Кітапхана)14.03.201312.10.2015
13 Development of democratic institutions in the process of political system modernization in the Republic of Kazakhstan (Impact factor) 28.02.201314.05.2013
14Техникалық сала магистранттарына педагогикалық ғылымды менгертудің маңызы 08.01.201308.01.2013
15Студент жастардың саяси мәдениетін қалыптастырудағы қазақ зиялылары идеяларының рөлі, әлеуметтік негіздері 11.10.201223.01.2013
16ХХ ғасырдың басындағы демократиялық бағыттағы көппартиялық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері 26.01.201226.01.2012
17Болашақ инженерді психологиялық тұрғыдан дайындаудың кейбір мәселелері 25.01.201225.01.2012
18Қазақстандағы кеңестік демократияның нышандары (Смағұл Сәдуақасов саяси құқық қызметі туралы ой-толғам) 25.01.201225.01.2012
19Саяси модернизация жағдайындағы азаматтық қоғам 24.01.201224.01.2012
20Қазақстан Республикасындағы саяси ойды модернизациялауда өкілді демократиялық институттарының қалыптасуы 24.01.201224.01.2012

Артқа