Джобалаева Гулим Сасановна

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Исследование возможности использования репитеров в зонах с плохим покрытием и затенения для сотовой связи 3-го поколения (Кітапхана)20.05.201601.06.2016
2Обзор технологий широкополосной беспроводной связи (Кітапхана)04.12.201510.12.2015
3Пассивный широкополосный доступ (Кітапхана)04.12.201510.12.2015
4Использование технологии MIMO в сетях LTE (Кітапхана)09.10.201509.10.2015
5Ыстық сумен қамтамасыз ету үшін қолданылатын күн коллекторларының энергетикалық тиімділігін жоғарылату (Кітапхана)09.08.201509.10.2015
6Обеспечение безопасности в сетях IP-телефонии с испльзованием гибкого программного коммутатора softwich (Кітапхана)11.04.201513.10.2015
7IMS и WIMAX перспективы сотрудничества (Кітапхана)22.11.201413.10.2015
8Обзор существующих систем безопасности использующих GSM каналы (Кітапхана)09.10.201409.10.2015
9Оптикалық-талшық бойымен ID Net желісін ұйымдастыру (Кітапхана)12.04.201430.05.2014
10Внедрение широкополосного доступа в Интернет (Кітапхана)12.04.201430.05.2014
11Оптикалық талшық бойымен ID Net желісін ұйымдастыру (Кітапхана)11.04.201413.10.2015
12Matlab бағдарламасында кеңжолақты импульсті модуляция арқылы үшфазалы көпірлік инверторды моделдеу (Кітапхана)09.10.201309.10.2015
13Способ и устройсто для индукционной сушки зерна (Кітапхана)15.07.201310.12.2015
14Негізгі станция мен бекітілген абоненттік радиоқабылдағыш блоктары арасындағы байланыс ұзақтығын тиімді есептеу (Кітапхана)06.12.201230.05.2014
15Преобразователь частоты на JGBT транзисторах для индукционного нагревателя (Кітапхана)05.12.201202.06.2014
16Келесі дәуір желісі next generation network негізгі элементі softswitch-ті өңдеу теңдігі (Кітапхана)05.12.201202.06.2014
17Triple Play қызметін іске асырудың тұрғылары (Кітапхана)05.12.201209.10.2015
18P2P ақпарат алмасу желісі негізгі принциптері,хаттамалары (Кітапхана)05.12.201209.10.2015
19Анализ трафика сети на основе технологии VPN (Кітапхана)01.02.200714.02.2013

Артқа