Сеитулы Конбай

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Modern approaches to slope stability valuation while surface mining (Impact factor) (Кітапхана)10.11.201527.10.2015
2land reclamation technologies for metal mine in Alpine Region of Northwect Hunan: Taking Pulang Copper mine as an example (Кітапхана)01.10.201527.10.2015
3Ішкі уйінділердегі беріктік өлшемінің тиімділігін таңдау және беткейлер тұрақтылығының есептік сызбаларын оңтайландыру (Кітапхана)10.06.201528.10.2015
4Physical modeling geomechanical stability of internal overburden dumps (Кітапхана)25.05.201527.10.2015
5Ішкі үйінділердегі беріктік өлшемінің тиімділігін таңдау және беткейлер тұрақтылығының есептік сызбаларын оңтайландыру (Кітапхана)11.04.201527.10.2015
6Үйінді қиябеттерінде геомеханикалық процесстердің дамуына әсер ететін факторларды жүйелеу (Кітапхана)08.04.201527.10.2015
7Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах (Кітапхана)25.12.201422.10.2015
8Modeling slope stability of internal overburden dumps and quarry faces on equivalent materials (Кітапхана)22.12.201422.10.2015
9Modern approaches to slope stability valuation while surface mining (Impact factor) (Кітапхана)22.11.201422.01.2015
10Physical modeling geomechanical stability of open-cast slopes and internal overburden dumps (Кітапхана)27.10.201427.10.2015
11Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах (Кітапхана)10.09.201422.01.2015
12үйінді қиябеттерінде геомеханикалық процесстердің дамуына әсер ететін факторларды жүйелеу 22.04.201422.09.2014
13Analysis of surfase building damage due tu effect of mining sequence (Кітапхана)19.04.201407.12.2014
14РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОТКОСАХ ОТВАЛОВ 19.03.201406.12.2014
15Ашық тау-кен жұмыстарының даму үрдестері (Кітапхана)27.10.201327.10.2017
16Численное моделирование геомеханических процессов во внутренних отвалах на наклонном основании (Кітапхана)10.10.201306.12.2014
17The mechanism of strata and surface movements induced by extra-thick steeply inclined coal seam applied horizontal slice mining (Impact factor) (Кітапхана)20.07.201322.09.2014
18The mechanism of strata and surface movements induced by extra-thick steeply inclined coal seam applied horizontal slice mining (Impact factor) 05.07.201306.12.2014
19Определение времени выщелачивания урана 09.10.201206.12.2014
20Целевое использование атомной энергетики и необходимость ее дальнейшего развития 11.09.201206.12.2014
21Карьер алаңының аналитикалық параметрлерін анықтау 12.04.200406.12.2014
22Карьер алаңының ең маңызды параметрлері 11.04.200406.12.2014
23Определение показателей развитие открытых горных работ 06.04.200406.12.2014

Артқа