Өсербай Нұрғали Абдықапарұлы

NЖарияланымның атауларыЖарияланымдар күніСайтқа шығарылған күні
1Тағам калориялығын бақылау (Кітапхана)15.05.201616.06.2016
2Повышение мотиваций к занятиям физической культурой у студенческой молодежи (Кітапхана)21.01.201610.03.2016
3Спорттық күрестің техникасы (Кітапхана)15.01.201618.05.2016
4Күрес секциясы (Кітапхана)15.01.201618.05.2016
5Қоғамдағы спорт және дене шынықтыру 30.09.201501.07.2016
6Педагогика мамандығында оқитын студенттердің дене тәрбиесін қалыптастыру (Кітапхана)17.04.201516.06.2016
7РОЛЬ ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 11.12.201311.12.2013
8Тау шаңғы спортын ұйымдастыру және өткізу 29.05.201329.05.2013
9Оптимальный двигательный режим (Кітапхана)20.01.201308.05.2013
10ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 18.01.201324.05.2013
11ҚАЗАҚТЫҢ ¥ЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ 02.03.201102.03.2012
12Функциональные резервы как критерий здоровья человека (Кітапхана)14.03.200929.02.2012

Артқа