Сыдықов Ерлан. Алаш каласының тарихы


 Сыдықов Ерлан. Алаш каласының тарихы. Зерттеу – Семей. - 2010. – 214 бет
 

    Кітапта Алаш қаласының тарихы Алашорда үкіметіне
қатысты тың деректер, нақты мұрағат материалдары негізінде жазылған. Сондай-ак, Семей облыстық қазақ комитеті облыстық және уездік Земство басқармалары, Алашорда үкіметі кеңселері, Алашорда соты мен әскері (милиция) штаттары, «Сарыарка» газеті мен «Абай» журналы редакциялары, «Алашорда» баспаханасы сияқты, т.б. мекемелер орналасқан гимараттар тарихы алғаш рет жан-жақты айтылады.