Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде


  Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде . - Алматы, 2009. -335 б.
 

    Бұл кітапқа Алматы қаласы мен оның төңірегінің тарихы, тұлғалардың өмір жолы, атқарған қызметі негізінде баяндауға талпыныс жасалған. Мұндай бағыттағы зерттеу жұмыстары жариялау алдағы кезде де ез жалғасын тауып, тұлгалар келбеті негізінде тарихты баяндайтын еңбектердің қатары толыға түседі Кітап көпшілік қауымға арналған.