Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И. Сатпаева за август 2016 г.


Физика
531(076)
Т 50
Тойбаев, С.Н.Теориялық және қолданбалы механика: практикум: өзіндік жұмыс орындауға арналған мысалдар және тапсырмалар / С.Н. Тойбаев, А.Д. Дінасылов, Қ.Р. Қойлыбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2016.- 372 б.: сурет. Кол-во инв.№ = 50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)
531(075)
Т 50
Тойбаев, С.Н.Теориялық механика негіздері: оқулық / С.Н. Тойбаев; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. Ұлт. техн. зерттеу ун-ті.- Алматы: ҚазҰТЗУ, 2015.- 360 б.: сурет. Кол-во инв.№ = 50 (инв. 50 ; инв/сыз. 0)