Қадырбаев Ә. Инженерлік желілер мен жабдықтар


697(075)
Қ 13

  Қадырбаев Ә. Инженерлік желілер мен жабдықтар. / Ә.Қ. Қадырбаев, Д.Ә. Қадырбаев, С. Орманов - Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. - 48 бет.

  Оқу құралында инженерлік жүйелердің, желілер мен жабдықтардың негізгі теориялық мәселелері қарастырылған. Инженерлік жүйелер мен желілер-бұл халық шаруашылығының көптеген салаларындағы әртүрлі жүйелердің кең ауқымда қамтитын жиынтық кешені. Жобалау барысында әрбір инженерлік жүйе мен желі бойынша әр саланың теориялық негіздерін және олардың жүйелері мен желілерінің есептеулерін, сонымен қатар құрал-жабдықтарды, құрылыстарды және олардың жұмыс принциптерін білу қажет.