"Лань" баспасы


"Лань" баспасының электронды - кітапханалық жүйесі- "Лань" және басқа жетекші баспалардың электронды тұрғыдағы кітаптары, оқу әдебиеттері және сондай-ақ, жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша электронды тұрғыдағы мерзімді басылымдар сияқты ресурстар болып табылады.

"Лань" баспасы пайдаланушыларға классикалық еңбек бойынша тарих, педагогика, философия, әлеуметтану, экономика, құқық және басқа ғылымдар, сондай-ақ,отандық және шет елдік көркем әдебиеттер бойынша түп нұсқа тілдеріне қол жеткізуді ұсынады.

Link: http://e.lanbook.com/