ТОП 100 книг

NКнигаАвторВсего ска чаноВнеш нийЛокаль ный
1Геология месторождений полезных ископаемыхБайбатша А. Б.55523
2ФилософияӘденов С. Т.; Хожамқұл А. Х.; Котошева Ғ. К.51501
3Мұнай және газ кәсіпшілігі геологиясының негіздеріМаташев М. М.; Сейітов Н.; Жолтаев Г. Ж.50500
4Арқалықтық тақтасы бар тұтасқұймалы қырлы аражабындыны жобалау және есептеу: "Құрылыс конструкциялары-2" пәні бойынша курстық жұНаширалиев Ж. Т.50500
5ЭлектротехникаМұхити И. М.44413
6Құрылымдық геологияЖүнісов А. А.43412
7Жалпы геология (Жер динамикасы)Байбатша Ә. Б.42402
8Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясыҚараулов Ж.41401
9СаясаттануСыдықов Ұ. Е.36351
10Машина бөлшектері мен құрылымыСерікбаев Д. М.; Тәжібаев С. Д.35341
11Жоғары математика - 2Айдос Е. Ж.34331
12English file: Pre-intermediate: Student's book Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive, Seligson Paul 34340
13Ұңғыманы геофизикалық әдістермен зерттеу Нұрмағамбетов Ә.; Молдақұлов Н. З.34322
14Мұнай және газ кендерінің геологиясы Аманниязов Қ.Н. ; 33294
15English file: Pre-intermediate: Workbook with key Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive, Seligson Paul, Hudson Jane 33330
16Жоғары математика - 1Айдос Е. Ж.32320
17Жалпы экономикалық теорияШеденов Ө. Қ.; Байжомартов Ү. С.; Жүнісов Б. А.31292
18Тау-кен кәсіпорындарының жерасты кешендерін жобалау Бегалинов Ә. Б.30273
19Мұнай және газды өндіріп, өңдеуНұрсұлтанов Ғ. М.; Абайылданов Қ. Н.30255
20Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Арнайы ғимараттарды жобалау және есептеу" пәні бойынша 5В072900 - "Құрылыс" мамандығы үшінНаширалиев Ж. Т.30300
21Геодезиялық аспаптарНұрпейісова М. Б.; Рысбеков Қ. Б.29290
22Болат арқалық тордың жабынды конструкцияларын жобалау және есептеу: "Құрылыс конструкциялары-2" пәні бойынша әдістемелік нұсқаулықНаширалиев Ж. Т.; Нығметов Ә. Ж.29290
23Еңбек қорғау Жаданов Н.; Құдайбергенов Н. 28280
24Құқық негіздеріАғдарбеков Т.; Әлайдар А.; Алайдаров А.; 28262
25Ашық тау-кен жұмыстарының процестері Қалыбеков Т.; Бегалинов Ә. Б.; Сәндібеков М. Н. 27252
26Жоғары математика - 3Айдос Е. Ж.27270
27Экономикалық теорияМаженова Н. А.27270
28Пәннің оқу-әдістемелік кешені: "Арнайы ғимараттарды жобалау және есептеу" пәні бойынша 5В072900 - "Құрылыс" мамандығы үшінНаширалиев Ж. Т.27270
29Тау-кен ісіндегі бұрғылау-жару жұмыстарыСердалиев Е. Т.26251
30ГеодезияНұрпейісова М. Б.26251
31Мұнай-газ ісінің негіздері Суербаев Х. 25250
32Электротехника Мұхити И. М.25241
33Электротехниканың теориялық негіздеріБалабатыров С. Б.25241
34Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауРатов Б. Т.25241
35Шахта және жерасты ғимараттары құрылысының технологиясы. 1 т.: Тік оқпандар құрылысының технологиясы. Бегалинов Ә.25223
36Геология нефти и газаЖолтаев Г. Ж.; Гайковой П. Т.; Абишев Б. М.; Ермекбаева Г. 24240
37Еңбек қорғауХакімжанов Т. Е.24231
38Машины и оборудование для добычи нефти и газа Молчанов Г.В.; Молчанов А.Г. 24213
39Машинажасау материалдарыДүйсемалиев О. Қ.; Нұрымғали М. Қ.; Мадижанова Ә. Т.24222
40Теориялық механикаТөреқожаев Ә. Н.; Туғанбаева Д. Т.; Қырықбаев Б. Ж.24240
41Жер физикасыНұрмағамбетов Ә.; Сыдықов А.24240
42Саясаттану Жамбылов Д. 23221
43Кен машиналарын жасау және жөндеу технологияларыИскаков Б.; Искаков Ғ. Б.23212
44Жалпы гидрогеологияЕрежепов Н. Е.; Искаков Н. Қ.; Мақыжанова А. Т.23230
45Кәсіпорын экономикасыДавильбекова Ж. Қ. 23221
46Машина жасау өндірісінің технологиясыМендебаев Т.; Габдуллина А. З.23203
47Сызба геометриясы есептеріЕсмұхан Ж. М.; Есмұханова Ж. Ж.22211
48New English file. Pre-intermediate. Workbook Oxenden C.; Latham-Koenig Ch.; Seligson P. 22220
49Электр тізбектерінің теориясы. Жаттығулар мен есептерИманбекова Т. Д.; Балабатыров С. Б.22211
50Ғылым тарихы және философиясыАртемьев А. И.; Мырзалы С. Қ.21201
51Материалдар кедергісі Жүнісбеков С.21210
52Философия Кішібеков Д. К.; Сыдықов Ұ. Е. 21210
53Сбор и подготовка скважинной продукции на нефтяных месторожденияхДжиембаева К. И.; Лалазарян Н. В.21210
54Жалпы физика курсының есептер жинағыВолькенштейн В. С.21201
55Асинхронные двигатели серии 4АКравчик А. Э.; Шлаф М. М.; Афонин В. И.; Соболенская Е. А.20119
56Жерасты ғимараттарының механикасы және бекітпелердің конструкцияларыЖәркенов М. І.20191
57Мұнай-газ өндірудің техникасы мен технологиясыҚартабай А. Т.; Ақашев Б. Т.; Қалдыбаева Н. Т.20200
58Политология Ирхин Ю.В.; Зотов В.Д.; Зотова Л.В.20182
59Инженерлік геодезияТұяқбаев Т.; Солтабаева С.; Нукарбекова Ж.; Жақыпбек Ы.20182
60Кенді ашық әдіспен қазу технологиясы Қалыбеков Т.; Бегалинов Ә. Б.; Зұлқарнаев Е. С.; Сәндібеков М. Н. 20191
61Машина жасау технологиясыМендебаев Т. М.; Габдуллина А. 3.; Шеров К. Т.20182
62English file: Intermediate: Student's book Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive 20191
63Маркшейдерлік іс Нұрпейісова М.Б.; Низаметдинов Ф.К.; Ипалақов Т.Т. 20191
64Жерасты гидромеханикасыСарыбаев М. А.19190
65Учебно-методический комплекс дисциплины студента: по дисц. "Философия" для спец. 050718, 050729, 050707, 050711, 050704Мажиденова Р. М.; Мендыбаев С. К.; Нигай А. Г.19181
66Общая геология (Динамика Земли)Байбатша А. Б.19190
67Жалпы физика курсының негіздері Дуаметұлы Б. 19181
68Автоматты басқару теориясы: Өнеркәсіптік басқару объектілерін идентификациялау әдістеріАдамбаев Ж. М.; Малдыбаева Т. С.19181
69Студент пәнінің оқыту-әдістемелік кешені: "Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі" пәнi бойынша 5В070600 - "Геология және пайИгбаев Т. М.19190
70Пайдалы қазбаларБайбатша Ә. Б.19181
71Пайдалы қазба кенорындарының геологиясыБайбатша Ә. Б.19181
72Флотациялық байыту әдicтерiКөшербаев Қ. Т.19190
73Термодинамика, теплопередача и теплосиловые установки - теплотехника (Часть "Техническая термодинамика"): метод. указание к практ. занятиям и задание к выполнению самост. семестровой работыТулеуов К. Т.; Алин Ж. К.19181
74Экономикалық теория негіздеріӘубәкіров Я. Ә.19190
75Экономикалық теория Әкімбеков С.; Баймүхаметова А.С.; Жанайдаров У.А. 19181
76Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылаудың негіздеріРатов Б. Т.; Байхонов Қ. М.19181
77Электротехниканың электр тізбектері бойынша есептерМұхити И. М.19190
78Жалпы физика курсы. 2-том: ЭлектрСавельев И. В.19172
79История и философия наукиАртемьев А. И.; Мырзалы С. К.18162
80Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі Жантасов Қ.Т.; Кочеров Е.Н.;Наукенова А.С.; Жантасов М.К. 18180
81Студент пәнінің оқу-әдістемелік кешені: "Қазақстанның геологиясы және минералды ресурстары" пәні бойынша 5В070600 - "Геология жәСейітов Н.18171
82Жерасты суларын іздеу және барлау (Жерасты суларының қорлары)Мақыжанова А. Т.; Завалей В. А.18180
83Электр машиналары және электр жетегі Қалықов Б.Р.; Исаханов М.Ж.; Өмірзақов Ш. ; 18162
84Учебно-методический комплекс студента: по дисц. "Технический русский язык" для спец. 050707 - "Горное дело; 050724 - 050707 - "Горное дело", 050724 - "Технологические машины и оборудование"Адскова Т. П.; Павлова Т. В.; Сафаргалиева А. Ы.18171
85Жалпы физика курсы. 1-том: Механика, тербелістер мен толқындар, молекулалық физикаСавельев И. В.18171
86Электр схемаларын оқу техникасыНұрлыбаев М. А.; Бердібеков Ә. О.18180
87Студенттердің пәніне арналған оқу-әдістемелік кешені: "Экономика және өндірісті ұйымдастыру" пәні бойынша 050608 - "Экология" маТемірғалиев С. Ж.; Актуреева Э. А.18171
88Мұнай және газды өндіру техникасы мен технологиясыМайлыбаева Г. Ж.18180
89Эксплуатация нефтяных и газовых скважинЛалазарян Н. В.18180
90Теориялық механика Төреқожаев Ә.Н.; Туғанбаева Д.Т.; Қырықбаев Б.Ж. 18180
91Электроника және микросхемотехника Нұрманов М. Ш.18171
92Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы. 1-бөлімМәшеков С. Ә.18180
93Желдету және газ жүйелеріУнаспеков Б. Ә; Алимова К. Қ.; Оңғаров С. Т.18180
94Студенттің пәндік оқу-әдістемелік кешені: "Мұнай және газ ұңғымаларын геофизикалық әдістермен зерттеу" пәні бойынша 050706 - ГеоСамарханов Г. Г.; Байғазиева Г. Т.17161
95Кен байыту негіздеріКөшербаев Қ. Т.17161
96Пәннің оқу-әдістемелік кешені: "Еңбекті қорғау" пәнi бойынша 5В073100 - "Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығы үшінСатыбалдиева Н. Қ.17161
97Оборудование для добычи нефти и газа. Ч. 1.Ивановский В. Н.; Дарищев В. И.; Сабиров А. А.; Каштанов B.C.; Пекин С.С.17161
98Пәннің оқу-әдістемелік кешені: "Петрография" пәні бойынша 5В070600 - "Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы және оларды баБекботаев А. Т.; Шакирова Г. С. 17170
99Учебно-методический комплекс дисциплины студента: по дисц."Автоматизация типовых технологических процессов и производств" для спец. 050702 - "Автоматизация и управление"Кошимбаев Ш. К.; Искакова А. М.17170
100Жалпы металлургия Ғазалиев А.М.; Егоров В.В.; Исин Д.Қ. 17152