Калыбеков Турсын

Жер телімінің жобаланған шекараларын жер бетіне шығару тәсілдері

Co-author: Калыбеков Турсын, Абен Ардана Сержанқызы
Date of publications: 2016-05-20Languages: Kazakh
Sigla: КазНТУThematic rubric: Геозедия және картография
Source names: Вестник КазНИТУOutput source: 2016. - № 2. - C. 340-345
Added publication: Абен Ардана СержанқызыUDK: 528.44: 528.3
File.: DownloadNumber of viewed publications: 727
IP/i/e: 706/ 194/ 512

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Жер телімінің жобаланған шекараларын жер бетіне шығару тәсілдері (Library)20.05.201620.05.2016
2Изучение состояния земельных отношений и принципы их управления (Library)22.01.201611.03.2016
3Мұнай және газ кенорындарын игерудегі жер бетінің жылжуына талдау (Library)12.11.201526.11.2015
4Охрана труда в нефтегазовой отрасли. Часть 2. (Library)19.10.201519.10.2015
5Еңбекті қорғау және тіршілік қпуіпсіздігі. 1-ші бөлім. 19.10.201519.10.2015
6Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі. 2-ші бөлім. 19.10.201519.10.2015
7Influence of soil structure and recultivation layer on state lands restored in opencast mines (Library)16.10.201526.11.2015
8Мұнай кәсіпшілігіндегі құрылыс нысандарының деформациясын бақылау (Library)17.09.201522.10.2015
9Анализ использования сельскохозяйственных земель в Республике Казахстан (Library)17.09.201522.10.2015
10Efficient land use in open-cut mining (Library)10.08.201509.10.2015
11Пайдалы қазбалар орындарын ашық өңдеу (Library)15.06.201509.10.2015
12О реформе в области образования (Library)09.06.201520.10.2015
13Жерасты тау-кен жұмыстарының даму жоспарын әзірлеуге қойылатын талаптарды зерделеу (Library)29.04.201529.05.2015
14Кадастрлық жұмыстарда жер телімдерін межелеудегі нүктелердің координаталарын анықтау (Library)25.04.201529.05.2015
15Геодинамикалық полигондағы деформация параметрлерінің өзгеруін бағалау (Library)25.04.201528.05.2015
16Тау-кен жұмыстарының негізгі бағыттарын талдау (Library)25.04.201529.05.2015
17Шет елдердің жер-кадастрлық жүйесін талдау (Library)25.04.201529.05.2015
18Геодезиялық практикум (Library)10.04.201509.10.2015
19Изучение режима нарушения земель на открытых разработках (Library)10.04.201529.05.2015
20Рациональное использование земель на открытых разработках (Library)07.04.201529.05.2015
21Изучение сохранения структуры почвы при рекультивации нарушенных земель на открытых разработках (Library)16.03.201529.05.2015
22Мұнай-газ кенорындарын игерудегі геодинамикалық полигонды жобалау және геодезиялық өлшеулер тәсілдері (Library)20.02.201529.05.2015
23Организация геодезического обосновани землеустроительных и адастровых работ. (Library)29.01.201529.05.2015
24Казахско-русский терминологический словарь Экология 12.01.201512.10.2015
25Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь Горное дело и металлургия 14.11.201414.01.2015
26Изучение использования нарушенных и рекультивированных земель на открытых разработках (Library)13.10.201413.01.2015
27Обоснование рационального направления рекультивации нарушенных земель на открытых разработках (Library)22.09.201420.10.2015
28Ашық тау-кен жұмыстарында сыртқы үйіндіқұрудағы жер телімінің бұзылу режімін зерделеу (Library)13.08.201413.01.2015
29Проблемы оценки геоэкологического риска при открытой разработке месторождений полезных ископаемых (Library)30.06.201413.01.2015
30Manegment of recultivation of the broken lands on open - cast minings 25.05.201425.06.2014
31Маркшейдерские работы при снятии и нанесении плодородного слоя почвы (Library)22.01.201422.01.2014
32Казахско-русский терминологический словарь Геология, геодезия и география (Library)12.01.201412.10.2015
33Обоснование расчетных формул горно-геометрического анализа карьерного поля 05.11.201312.12.2013
34Изучение нарушения земель карьерного поля на основе горно-геометрического анализа (Library)02.11.201302.12.2014
35Управление рекультивационпыми работами на открытых горных работах 25.10.201312.12.2013
36Обоснование взаимосвязи вскрышных, отвальных и рекультивационных работ на открытых разработках (Library)15.08.201312.12.2013
37Изучение взаимодействия открытой разработки и окружающей среды (Library)05.08.201312.12.2013
38Системный анализ геоэкологического риска технологических процессов открытых горных работ (Library)08.07.201312.12.2013
39Экологиялық энциклопедия 06.03.201313.12.2013
40Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы 13.11.201213.12.2013
41Қазақша-орысша түсіндірме сөздік "Экология және тіршілік қауіпсіздігі" 13.10.201213.12.2013
42Метод оценки экологического риска по рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых открытым способом (Library)11.05.201220.01.2014
43Управление экологическими рисками при открытой разработке месторождений полезных ископаемых (Library)12.10.201110.01.2012
44Экологические риски при добыче полезных ископаемых открытым способом (Library)06.10.201106.01.2012
45Обоснование параметров нарушаемых земель при формирование двухъярусного отвалов вскрышных пород (Library)15.06.201106.01.2012
46ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАРУШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХЪЯРУСНОГО ОТВАЛОВ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 14.05.201110.01.2012
47Основные этапы и рекомендации по восстановлению нарушенных земель на открытых разработках (Library)10.05.201110.01.2012
48УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАРУШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (Library)07.02.201110.01.2012
49Установление параметров нарушаемых земель при открытой разработке месторождений (Library)07.02.201105.01.2012
50Ашық кеніштегі рекультивация жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету (Library)14.12.201014.01.2012
51Применение эффективных технологических схем селективного формирования внешних отвалов при открытой разработке месторождений (Library)20.07.201005.01.2012
52Мониторниг и охрана земель 16.07.201012.12.2013
53Разработка технологических схем селективного формирования внешних отвалов c учетом рекультивации (Library)10.01.201010.01.2012
54Влияние разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом на окружающую среду (Library)21.12.200911.03.2012
55Особенности экологического риска при открытой разработке месторождений полезных ископаемых (Library)21.12.200911.03.2012
56Пути снижения негативного последствия горных работ на окружающую среду (Library)21.12.200911.03.2012
57Схема селективного размещения вскрышных пород на откосах внешних отвалов (Library)12.12.200914.01.2012
58Технологическая схема селективного формирования внешнего бульдозерного отвала (Library)14.11.200914.01.2012
59Охрана труда в нефтегазовой отрасли. Часть 1. (Library)19.10.200619.10.2015
60Маркшейдерия при разработке месторождений нефти и газа (Library)23.05.200512.12.2013
61Методическое руководство по производству высокоточного нивелирования для прогноза геодинамичёского состояния территорий нефтегазовых месторождений 19.10.200419.10.2015
62Маркшейдерское дело 18.09.200013.12.2013
63Геометризация плодородного слоя почвы (Library)10.01.199823.01.2014
64Проектирование маркшейдерских опорных сетей на карьерах (Library)01.01.199823.01.2014
65Кенді ашық және су асты әдістерімен қазу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар 09.06.199713.12.2013
66Ашық тау-кен жұмыстарының процестері 11.01.199721.01.2014

Back