Адилова Кульвира Жарылкасыновна

ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Co-author: Адилова Кульвира Жарылкасыновна
Date of publications: 2014-04-22Languages: Russian
Sigla: КазНТУThematic rubric: Oil business
Source names: Вестник КазНТУOutput source: 2014
Added publication: Адилова Кульвира ЖарылкасыновнаUDK: 611.275.355
File.: DownloadNumber of viewed publications: 497
IP/i/e: 490/ 84/ 406

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Повышение нефтеотдачи пластов с применением водорастворимых поверхностно-активных веществ (Library)06.04.201523.10.2015
2Өндіру технологиясын жобалау негіздері. 1-бөлім. тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік нұсқау (Library)17.02.201519.10.2015
3Өндіру технологиясын жобалау негіздері. 2-бөлім. тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік нұсқау (Library)17.02.201519.10.2015
4ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (Library)22.04.201422.10.2015

Back