Адамбаев Мурат Джамантаевич

Use of the Programmable Logical Controllers in Studies Technical Specialties of Higher Education Institutions (статья)

Co-author: Адамбаев Мурат Джамантаевич, Ауэзова А
Date of publications: 2013-04-15Languages: English
Sigla: КазНТУThematic rubric: Information technology
Source names: Modern Science: Problems and Perspectives. icet –International Center for Education & Technology, USAOutput source: 2013.- №4. - С. 337-339
Added publication: Адамбаев Мурат ДжамантаевичUDK: 378(075.8):62-501.72:658
File.: DownloadNumber of viewed publications: 666
IP/i/e: 662/ 134/ 528

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Определение уравнения объекта второго порядка с монотонной кривой разгона (Library)04.12.201623.05.2016
2Электрэнергетикасындағы ықтималды – статистикалық әдістері. Өнеркәсіптік объектілердің статикалық және динамикалық сипаттамаларын идентификациялау (Library)24.05.201624.05.2016
3Вероятностно – статистические методы в электроэнергетике. Идентификация статических и динамических характеристик промышленных объектов (Library)24.05.201624.05.2016
4Электрэнергетикасындағы ықтималды – статистикалық әдістері. Өндірістік үрдістердің динамикалық сипаттамаларын идентификациялауда статистикалық әдістерді қолдану. (Library)24.05.201624.05.2016
5Вероятностно – статистические методы в электроэнергетике . Применение статистических методов для идентификации динамических характеристик промышленных процессов (Library)24.05.201624.05.2016
6Автоматты басқару теориясы (Library)15.05.201623.05.2016
7Исследование структурной схемы процесса двухстадиального измельчения (Library)07.05.201625.05.2016
8Определение структуры и параметров двухкамерной шаровой мельницы (Library)06.05.201623.05.2016
9Электржетегінің координаталарын қолданып бағыныңқы реттеу жүйесін есептеу (Library)12.04.201623.05.2016
10Ортақ сумматорлы сұлба бойынша жабық жүйеге зерттеу жүргізу (Library)12.04.201623.05.2016
11Повышение точности САУ рудничного подъема с применением импульсной коррекции по пути (Library)12.04.201623.05.2016
12Басты желдеткіш қондырғыларының электржетектерінің энергоэффективтілігінің анализі (Library)12.04.201623.05.2016
13Методы идентификации колебательных САР (Library)12.04.201623.05.2016
14Электржетегі жүйесінің тұрақтылығын зерттеу (Library)12.04.201623.05.2016
15Анализ результатов промышленных испытаний системы автоматического регулирования покамерной нагрузки двухкамерной мельницы (Library)08.02.201625.05.2016
16Инновационная технология энергоемкого процесса сухого двухстадиального измельчения (Library)15.01.201623.05.2016
17Электрэнергетикадағы автоматты басқару (Library)25.12.201501.04.2016
18Автоматическое управление в электроэнергетике (Library)25.12.201501.04.2016
19Электржетегінің координаталарын қолданып бағыныңқы реттеу жүйесін есептеу (Library)04.12.201523.05.2016
20Электр энергетикадағы автоматты басқару. (Қолданбалы математика мен идентификация). (Library)20.10.201520.10.2015
21Инновационная технология энергоемкого процесса сухого двухстадиального измельчения (Library)19.10.201520.10.2015
22Dynamics of dry grinding in two-compartment separator mills (Impact factor) (Library)20.08.201525.09.2015
23Research and development of software and hardware modules for testing technologies of rock mass blasting preparation (Impact factor) (Library)20.08.201521.10.2015
24Моделирование процесса сухого двухстадиального измельчения с разной измельчаемостью руды (Library)08.06.201523.06.2015
25Автоматическое управление в электроэнергетике. (Прикладная математика и идентификация) (Library)04.05.201520.10.2015
26Электр энергетикадағы автоматты басқару. (Қолданбалы математика мен идентификация) (Library)04.05.201520.10.2015
27Реттеу нысандарының жиіліктік сипаттамаларын тәжірибелік анықтау мысалдары (Library)10.04.201523.06.2015
28Жылу энергетикалық объектілер үшін жергілікті автоматика жүйелерін жобалауды унификациялау (Library)10.04.201523.06.2015
29Определение функциональной зависимости шаровых угольных мельниц (Library)10.04.201523.06.2015
30Определение функциональной зависимости тарельчатого питателя угольных мельниц (Library)10.04.201523.06.2015
31Основные статические закономерности процесса измельчения (Library)10.04.201523.06.2015
32Екі сатылы құрғақ ұнтақтау үрдісінің автономды екі сатылы арж-н синтездеу (Library)10.04.201523.06.2015
33Үдеу қисығы s - түріндегі нысанның адекватты математикалық моделін алу (Library)10.04.201523.06.2015
34Өндіріс нысанының екпiн қисығы бойынша кеңейтiлген жиiлiктiк сипаттамаларын алу (Library)10.04.201523.06.2015
35Тербеліс екпін қисығына ие екінші ретті нысанның теңдеуін анықтау (Library)10.04.201523.06.2015
36Реттеу нысандарының математикалық моделін жиіліктік әдіспен анықтау (Library)10.04.201523.06.2015
37Нахождение передаточной функции объекта по его экспериментальным частотным характеристикам (Library)10.04.201523.06.2015
38Моделирование процесса сухого двухстадийного измельчения с разной измельчаемостью руды (Library)01.04.201517.10.2015
39Екі камералы шарлы диірменннің камералы жүктемесіндегі дыбыстық шуылды бақылау (Library)27.03.201520.10.2015
40Екі камералы шарлы диірменнің камералы жүктемесіндегі дыбыстық шуылды бақылау (Library)26.03.201523.06.2015
41Dynamics of the material stream and stock (Library)15.12.201424.02.2015
42Dynamics of mixing material flows (Library)15.12.201424.02.2015
43Development of interference compesation device of mill chamber unloading system "Polysius" (Library)15.12.201412.03.2015
44Major decisions equation tank expiration (Library)15.12.201412.03.2015
45Mathematical description of the processes of crushing and classification (Library)15.12.201412.03.2015
46Equation of the hydraulic qualifier (Library)15.12.201412.03.2015
47General equations shredder (Library)15.12.201412.03.2015
48Dynamics of heat exchange (Library)15.12.201412.03.2015
49Повышение эффективности процесса сухого измельчения. Идентификация и Автоматизация (Монография) (Library)14.10.201414.01.2015
50ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫНДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ(учебник для вузов, рекомендован МОН РК) (Library)28.04.201414.01.2015
51Determination of tfe transfer function of an object by its experimental frequency characteristics (Library)25.04.201414.01.2015
52Екі сатылы ұнтақтау үрдісінің екі контурлы автоматты реттеу жүйесін жетілдіру және өңдірістік сынау (статья) (Library)12.04.201414.01.2015
53Біріккен сепарациялы екі сатылы ұнтақтау үрдісінің идентификациясы (Library)12.04.201414.01.2015
54Екі камералы шарлы диірменнің дыбыстық шуыл спектрлерінің пайдалы ақпаратын зерттеу мен бағалау және кедергілерді компенсациялау құрылғысын жетілдіру (Library)12.04.201414.01.2015
55Екі камералы шарлы диірменнің динамикалық сипаттамалары (Library)12.04.201414.01.2015
56Синтез компенсирующих связей двусвязной сар покамерной загрузки двухкамерной шаровой мельницы (Library)31.01.201414.01.2015
57The analysis of the experimental data on milling technology with inside-mill charges variable movement trajectory (Library)05.11.201314.01.2015
58Laboratory investigations of efficiency of the milling technology with inside mill charges variable movement trajectory (статья) (Library)05.11.201314.01.2015
59Audiometric characteristics of doulbe-chamber ball mill of «polysius» type (Library)05.11.201314.01.2015
60Definition of the education of object of the second order from the monotonous curve of dispersal (Library)05.11.201314.01.2015
61Definition of the education of object of the second order from the oscillatory curve of dispersal (Library)05.11.201314.01.2015
62The relationship between productivity ball mill, and the speed of rotation flow energy (Library)05.11.201315.01.2015
63Statement of the objectives of the study of statistical characteristics of random processes (Library)05.11.201315.01.2015
64The results of modeling of the two stage dry griging process (Library)05.11.201316.01.2015
65Теория и практика технического эксперимента в электроэнергетике (Учебник рекомендован МОН РК) (Library)30.07.201314.01.2015
66ҚҰРҒАҚ КЕН ДАЙЫНДАУ ҮРДІСТЕРІН АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ (Монография) (Library)16.07.201315.01.2015
67Моделирование инновационной технологии приготовления угольной пыли (Library)13.05.201317.01.2015
68Повышение показателей измельчения при переменном скоростном режиме по длине мельницы и мельниц периодического действия (Library)13.05.201317.01.2015
69Programming Controllers and Visualization in the Software Environment Unity Pro (статья) (Library)18.04.201322.01.2015
70Use of the Programmable Logical Controllers in Studies Technical Specialties of Higher Education Institutions (статья) (Library)15.04.201322.01.2015
71Correlation and Regression equations of the Relationship of the Process Variables of Dry two-stage Crushing (Library)15.04.201314.01.2015
72Method of Determining the Dynamic Structure Parameters of Industrial Stochastic Object (Library)15.04.201314.01.2015
73Synthesis of a Doubly-linked Cell Basis ACS Download Double Mills with Autonomous Seperately Contours (Library)15.04.201314.01.2015
74Сравнительная оценка ТЭП традиционной и новой технологий измельчения полезных ископаемых (Library)12.04.201314.01.2015

Back