Джобалаева Гулим Сасановна

Обзор существующих систем безопасности использующих GSM каналы

Co-author: Сагындыкова Айгуль Журсиновна, Джобалаева Гулим Сасановна, наухан А, Салмак І
Date of publications: 2014-10-09Languages: Russian
Sigla: КазНТУThematic rubric: Информационные технологии
Source names: Вестник КазНТУ имени К.И. СатпаеваOutput source: 2014. - № 2(102). - С. 29-33
Added publication: Джобалаева Гулим СасановнаUDK: 621.372.632:621.365.5
File.: DownloadNumber of viewed publications: 513
IP/i/e: 507/ 84/ 423

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Исследование возможности использования репитеров в зонах с плохим покрытием и затенения для сотовой связи 3-го поколения (Library)20.05.201601.06.2016
2Обзор технологий широкополосной беспроводной связи (Library)04.12.201510.12.2015
3Пассивный широкополосный доступ (Library)04.12.201510.12.2015
4Использование технологии MIMO в сетях LTE (Library)09.10.201509.10.2015
5Ыстық сумен қамтамасыз ету үшін қолданылатын күн коллекторларының энергетикалық тиімділігін жоғарылату (Library)09.08.201509.10.2015
6Обеспечение безопасности в сетях IP-телефонии с испльзованием гибкого программного коммутатора softwich (Library)11.04.201513.10.2015
7IMS и WIMAX перспективы сотрудничества (Library)22.11.201413.10.2015
8Обзор существующих систем безопасности использующих GSM каналы (Library)09.10.201409.10.2015
9Оптикалық-талшық бойымен ID Net желісін ұйымдастыру (Library)12.04.201430.05.2014
10Внедрение широкополосного доступа в Интернет (Library)12.04.201430.05.2014
11Оптикалық талшық бойымен ID Net желісін ұйымдастыру (Library)11.04.201413.10.2015
12Matlab бағдарламасында кеңжолақты импульсті модуляция арқылы үшфазалы көпірлік инверторды моделдеу (Library)09.10.201309.10.2015
13Способ и устройсто для индукционной сушки зерна (Library)15.07.201310.12.2015
14Негізгі станция мен бекітілген абоненттік радиоқабылдағыш блоктары арасындағы байланыс ұзақтығын тиімді есептеу (Library)06.12.201230.05.2014
15Преобразователь частоты на JGBT транзисторах для индукционного нагревателя (Library)05.12.201202.06.2014
16Келесі дәуір желісі next generation network негізгі элементі softswitch-ті өңдеу теңдігі (Library)05.12.201202.06.2014
17Triple Play қызметін іске асырудың тұрғылары (Library)05.12.201209.10.2015
18P2P ақпарат алмасу желісі негізгі принциптері,хаттамалары (Library)05.12.201209.10.2015
19Анализ трафика сети на основе технологии VPN (Library)01.02.200714.02.2013

Back