Жакыпбек Ырысжан

Effects of Lead and Zinc on Arsenic Accumulation in Nonmetallicolous and Metallicolous Populations of Pteris vittata L

Co-author: Жакыпбек Ырысжан, Bi Yinli., Fu Yong Wu., SongTao Chen., Yifei Guo., And Minghung Wong.
Date of publications: 2013-11-28Languages: English
Sigla: КазНТУThematic rubric: Mining
Source names: Communications in Soil Science and Plant AnalysisOutput source: 2013. - № 44 – P. 1-13
Added publication: Жакыпбек ЫрысжанUDK: not specified
File.: DownloadNumber of viewed publications: 653
IP/i/e: 640/ 42/ 598

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Геодинамикалық полигондардағы деформациялық үдерістерді бақылау (Library)27.04.201708.06.2017
2Изучение состояния земельных отношений и принципы их управления (Library)22.01.201611.03.2016
3Мұнай және газ кенорындарын игерудегі жер бетінің жылжуына талдау (Library)12.11.201526.11.2015
4Influence of soil structure and recultivation layer on state lands restored in opencast mines (Library)16.10.201526.11.2015
5Мұнай кәсіпшілігіндегі құрылыс нысандарының деформациясын бақылау (Library)17.09.201522.10.2015
6Efficient land use in open-cut mining (Library)10.08.201509.10.2015
7Геомеханика пәнінен практикум (Library)13.05.201513.10.2015
8Геодинамикалық полигондағы деформация параметрлерінің өзгеруін бағалау (Library)25.04.201528.05.2015
9Жер қойнауының гармониясы (Library)25.04.201529.05.2015
10Изучение режима нарушения земель на открытых разработках (Library)10.04.201529.05.2015
11Рациональное использование земель на открытых разработках (Library)07.04.201529.05.2015
12Мұнай-газ кенорындарын игерудегі геодинамикалық полигонды жобалау және геодезиялық өлшеулер тәсілдері (Library)20.02.201529.05.2015
13Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен игерудің қоршаған ортаға әсерін зерделеу (Library)14.12.201428.05.2015
14Кенорнын ашық әдіспен игеру кезінде рекультивация жұмыстарын басқарудың нәтижелілігі (Library)23.10.201413.01.2015
15Обоснование рационального направления рекультивации нарушенных земель на открытых разработках (Library)22.09.201420.10.2015
16Ашық тау-кен жұмыстарында сыртқы үйіндіқұрудағы жер телімінің бұзылу режімін зерделеу (Library)13.08.201413.01.2015
17Проблемы оценки геоэкологического риска при открытой разработке месторождений полезных ископаемых (Library)30.06.201413.01.2015
18Manegment of recultivation of the broken lands on open - cast minings 25.05.201425.06.2014
19Effects of Lead and Zinc on Arsenic Accumulation in Nonmetallicolous and Metallicolous Populations of Pteris vittata L (Impact factor) (Library)28.11.201313.12.2013
20Обоснование расчетных формул горно-геометрического анализа карьерного поля 05.11.201312.12.2013
21Изучение нарушения земель карьерного поля на основе горно-геометрического анализа (Library)02.11.201302.12.2014
22Управление рекультивационпыми работами на открытых горных работах 25.10.201312.12.2013
23Инженерлік геодезия (Library)12.10.201312.10.2015
24Обоснование взаимосвязи вскрышных, отвальных и рекультивационных работ на открытых разработках (Library)15.08.201312.12.2013
25Изучение взаимодействия открытой разработки и окружающей среды (Library)05.08.201312.12.2013
26Effects of AMF cooperating with exogenous calcium on maize growth and soil improvement (Impact factor) (Library)13.01.201313.12.2013
27Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен игеру кезіндегі бұзылған жерлерді рекультивациялаудың құрамы және басқару жолдары (Library)19.05.201220.01.2014
28Метод оценки экологического риска по рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых открытым способом (Library)11.05.201220.01.2014
29Ecological Reclamation Effect of Arbuscualr Mycorrhizal Inoculum on Subsided Land in the Area of Shendong Coal Mine (Library)28.12.201113.12.2013
30ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТКАХ 19.09.201110.01.2012
31Основные этапы и рекомендации по восстановлению нарушенных земель на открытых разработках (Library)10.05.201110.01.2012

Back