Есжанова Патшайым Рустембековна

DOUBLE NANO-SIZED GAS AND SOLID STRUCTURES IN FOAMED COMPOSITES

Co-author: Есжанова Патшайым Рустембековна
Date of publications: 2012-05-05Languages: English
Sigla: КазНТУThematic rubric: Chemical technology
Source names: 3rd Russian-Hellenic Symposium with International Participation and Young Scientists SchoolOutput source: 2012
Added publication: Есжанова Патшайым РустембековнаUDK: 541.64+577.15.07
File.: DownloadNumber of viewed publications: 352
IP/i/e: 351/ 47/ 304

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Мазутты терең өңдеу әдісі мен қолданыстағы перспективті қондырғылар (Library)12.04.201521.10.2015
2Мұнайды және мұнай өнімдерін зерттеудің физика-химиялық әдістері (Library)22.12.201422.10.2015
3Композициялық битумдық лактарды алу және олардың қолданылуы (Library)12.04.201413.01.2015
4Мұнай эмульсиясының классификациясы және физико-химиялық қасиеттері (Library)12.04.201413.01.2015
5Состав перспективных грунтобетонов и их применение (Library)12.04.201413.01.2015
6DEVELOPMENT BY LEACHING TECHNIGE THE NANO-SIZED OPEN POROSITY IN ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT IMPLANTS 28.11.201228.11.2013
7ARTRIFICAL POROUS WOOD WITH NANO-SIZED STRUCTURES BASED ON MINERAL WASTE 05.05.201206.12.2013
8POLIANILINE-POLY(N-VINYLPYRROLIDONE) COMPLEX AS AN ADVANCED MATERIAL IN MEDICINE AND BIOLOGY 05.05.201206.12.2013
9DOUBLE NANO-SIZED GAS AND SOLID STRUCTURES IN FOAMED COMPOSITES 05.05.201206.12.2013
10БИОКАТАЛИТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ МЕТАЛЛ ИОНДАРЫМЕН ҚАНЫҚҚАН ПОЛИМЕРЛІ ГИДРОГЕЛЬДЕР КОМПЛЕКСІ 24.11.201024.12.2011
11Физиологически приемлемые соли и комплекс включения о-пара-толуил-морфолинопропиоамидоксима как потенциальные лекарственные ср 20.04.201011.01.2012
12Биокаталитикалық белсенді металл иондарымен қаныққан полимерлі гидрогельдер комплексі 14.04.201028.11.2013
13пластмассаның химиялық технологиясының негіздері 11.06.200611.06.2013
14основы химической технологии пластмасс 11.06.200611.06.2013

Back