Кусаинов Секеркан Кажибекович

NPublication namesDate of publicationsDate of issue on a site
1Ядерные Технологии. Атомная энергетика (Library)24.06.201503.09.2015
2Жеңіл сулы реактор мен шапшаң нейтронды реактордың ядролық отынының ерекшеліктері (Library)18.02.201519.02.2015
3Асқын өткізгіштіктің математикалық кванттық-статистикалық моделі (КСМ) (Library)01.01.201521.10.2015
4Ядролық технологиялар (Library)10.12.201317.06.2014
5Денелердің қозғалысын математикалық модельдеу (Library)10.12.201317.06.2014
6Моделирование сверхпроводимости (Library)25.05.201322.10.2015
7Электрон-фононное взаимодействие и математические модели параметров сверхпроводимости (Library)25.05.201322.10.2015
8Көкжиекке көлбей лақтырылған денелердің қозғалысын зерттеу (Library)15.02.201317.06.2014
9Электр өрісі және электр өрісі кернеулігі (Library)01.03.201217.06.2014
10Ом заңын қалай түсінуге болады? (Library)20.07.201117.06.2014
11Айналмалы қозғалыстың негізгі теңдеуін қорытып шығару (Library)20.12.201017.06.2014
12Қатты денелердің айналу өсіне қатысты инерция моментін есептеудің жолдары (Library)01.07.201017.06.2014
13Денелердің массасы мен салмағының өзара байланысы (Library)20.05.201017.06.2014
14Механикадағы күштер (Library)01.09.200917.06.2014

Back