Алматы туралы шығыс дереккөздері


 Алматы туралы шығыс дереккөздері. / Кұрастырушылар Э. К. Муминов, А. Ш. Нұрманова; Кіріспесін жазган М. Қ. Әбусейітова; жауапты редакторы Б. Е. Көмеков. - Алматы: Дайк-Пресс, 2010. - 184 б.
 

    Кітап тарихшыларға, өлкетанушыларға, студенттерге және Алматы өңірінің тарихы мен мәдениетін білуге ден коятын көпшілікке арналады. Жинақта түрік, араб, парсы және қытай тілдеріндегі шығыс дереккөздерінен алынған үзінділер құрастырылған. Олардың қазақ және орыс тілдеріндегі аудармаларына түсіндірмелер берілген.