Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за март 2012 г.


Социология. Демография. Статистика.
С72(5Каз)1
А 45
Алматы қаласы. 2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы Ұлттық халық санағының қорытындылары:Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А.Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 1 т. - 2011. - 50 б., - кесте. - 150 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С72(5Каз)1
А 45
Алматы қаласы. 2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы Ұлттық халық санағының қорытындылары:Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А.Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 2 т. - 2011. - 118 б., - кесте. - 150 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С72(5Каз)1
А 45
Алматы қаласы. 2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы Ұлттық халық санағының қорытындылары:Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А.Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 3 т. - 2011. - 92 б., - кесте. - 300 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Е 23
Егде жастағы халық. Қазақстан Республикасындағы 2009 жылғы Ұлттық халық санағының қорытындылары:Стат.жинақ / ҚР Статистика агенттiгi;бас ред. Ә. А.Смайылов.-Астана:АстанаБланкИздат, 2010.-119 б.:кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0(инв. 0;инв/сыз. 0)
С62(5Каз)
К 143
Казахстан за годы независимости 1991-2010: стат.сб. / Агентство РК по статистике; гл. ред. А. А.Смаилов.- Астана: Казстатинформ, 2011.- 194 с.: ил. +CD-ROM.-(К 20-летию Независимости РК) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
С6(5Каз)
Қ 18
Қазақстан өңiрлерi 2010 жылы:стат.жинақ/ ҚР Статистика агенттiгi;ред.басқарған Ә. А. Смайылов.-Астана: Қазстатинформ, 2011.- 410 б.:кесте +CD-ROM.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С72(5Каз)1
Қ 18
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы Ұлттық халық санағының қорытындылары: талдамалы есеп / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана:АстанаБланкИздат, 2011.- 65 б.: кесте + CD-ROM.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының балалары. 2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы Ұлттық халық санағының қорытындылары: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: АстанаБланкИздат, 2010.- 89 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
С72(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының халқы. 2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы Ұлттық халық санағының қорытындылары: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 2 т. - 2011. - 228 б. - кесте. - 200 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Экономика. Экономические науки.
У051.9(5Kаз)
А 45
Алматы 2010 жылы: Алматы қаласының стат. жылнама /ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Б. А.Қарғұлов.- Алматы: Алматы қала-ның Статистика департаментi, 2011.- 335 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У9(2)я73
А 47
Алшынбай Айнұр Мұқтарқызы. Нарық және баға белгiлеу: оқу құралы / Алшынбай Айнұр Мұқтарқызы.-Алматы: Экономика, 2008.- 192 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У9(5Kаз)
А 954
Ахметгалиев Болат. 20 лет:Казахстан и интеграция:моногр. /Ахметгалиев Болат, Жандаулетов Валерий; М-во образования и науки РК;Каспийск. обществ. ун-т.-Алматы:Эдельвейс,2011.-648 с. Кол-во экз.:0(инв.0;б/инв. 0)
У9(5Каз)305я73
Д 13
Давильбекова Жiбек Құсайынқызы. Геологиялық барлау саласының экономикасы: оқу құралы / Давильбекова Жiбек Құсайынқызы; ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 287 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У9(2)26я73
Е 79
Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдыұлы. Қаржылық менеджмент: оқулық / Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдыұлы, Ақбаев Ерболсын Тұрсынұлы; Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi.- Алматы: Дәуiр, 2011.- 288 б.:кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Каз)44
Қ 18
Қазақстан Республикасының тұрғын үй - коммуналды шаруашылығы 2006-2010: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: ҚР Статистика агенттiгi, 2011.- 83 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)
Қ 18
Қазақстан тәуелсiздiк жылдарында 1991- 2010: стат.жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А.Смайылов.- Астана: Қазстатинформ, 2011.- 192 б. +CD-ROM.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
У9(5Каз)я73
С 28
Сәбден Оразалы. Шағын бизнес негiздерi: оқу құралы / Сәбден Оразалы, Тұрғынбаева Ардақ Несiпбекқызы.-Астана: Фолиант, 2008.- 174 б.: кесте.-(Кәсiптiк бiлiм) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
История. Исторические науки.
Т3(5Каз)4
А 37
Ақпейiлов Әшiмқұл. Бабалар рухына тағзым (Ел бiрлiгi, атқарылған iстер) / Ақпейiлов Әшiмқұл.-Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 102 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Мо)3
А 56
Ананд Амар. Көшпендiлердiң қысқа тарихы: моңғол тiлiнен ауд. / Ананд Амар.- Алматы: Атажұрт, 2011.- 216 б.-(Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т51(5Каз)
А 94
Ахметжан Қалиолла Саматұлы. Қазақтың дәстүрлi қару-жарағының этнографиясы /Ахметжан Қалиолла Саматұлы.- Алматы:Алматыкiтап, 2006.- 216 б.: сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0(инв.0;инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Ә 17
Әбжанов Ханкелдi.Қазақстан: тарих . тiл. ұлт /Әбжанов Ханкелдi; ҚР мәдениет және ақпарат мин-гi, Тiл комитетi.- Астана: Дәуiр, 2007.- 272 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Б 91
Бүркiтбаева Үмiткен Сүйiншiқызы. Жетiсуым - жетi құтым, ырысым: Тарихи деректер / Бүркiтбаева Үмiткен Сүйiншiқызы.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2009.- 336 б.: сурет + 16 б. жапсырма. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т5(5Каз),019
Қ 17
Қазақ мақал-мәтелдерi / құраст. М. Аққозин.-Алматы: Алматыкiтап, 2010.- 272 б.: сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т5(5Каз)я6
Қ 17
Қазақ халқының ұлттық киiмдерi /құраст.Б. Хинаят.,А.Сужикова.-Алматы:Алматы кiтап,2011.-384 б.:сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0(инв.0;инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)я73
Қ 18
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк протоколы /авт. ұжым Б. Қ. Байбек.- Астана: Сарыарқа, 2011.- 442 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)7
Қ 54
Қобландин Қ. И. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы және бүгiнгi дамуы / Қобландин Қ. И., Меңдiқұлова Г.М.- Алматы: Атажұрт, 2009.- 296 б.: сурет.-(Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)4
М 18
Мамраимов Анвар.Ұлы жiбек жолындағы киелi жерлер /Мамраимов Анвар.- Алматы: Алматыкiтап, 2009.- 288 б.:сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
С 16
Сайрамда бар сансыз бап..: Альбом-кiтап / құраст.Е. Беркiнбаев, М. Мiрхалдаров.- Алматы: Өнер, 2000.-128 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)6
Т 93
Тiнәсiл Мұқтар Дөңбайұлы. Ақиқат пен мәртебе:ғұмырнамалық-эссе /Тiнәсiл Мұқтар Дөңбайұлы.- Алматы:Үш Қиян, 2011.- 224 б.:кесте. Дана саны:0(инв.0;инв/сыз. 0)
62(574)
Т 150
Саук Такежанов: инженер и время (80-летию посвящается): сб. ст. / сост. и ред. К. З. Куанышева.-Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 121 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Т1(0)3
Т 21
Тарих адамзат ақыл ойының қазынасы: 10 томдық /Мәдени мұра" мем. бағдарламасы; Ред. алқасы: И. Н.Тасмағамбетов (бас ред.) ж-е т. б., М. Қ. Қойгелдиев (төраға).- Астана: Фолиант, 2005.-(Мәдени мұра) - 1 т.:Ежелгi Шығыс / Құраст.: С. Ф. Мәжитов. - 2005. - 472б., сурет. - 701 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Т 21
Тарихи тұлғалар: Танымдық-көпшiлiк басылым /құраст. Б. Тоғысбаев, А. Сужикова.- 5-шi бас.- Алматы:Алматыкiтап, 2011.- 376 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т4(0)
Т 353
Терни Крис. Кости, скалы и звезды: наука о том,когда что произошло: пер. с англ. / Терни Крис.- М.:Альпина нон-фикшн, 2011.- 235 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Т3(5Каз)
Т 85
Тұңғыштар / құраст. Ш. Күмiсбаев.- Алматы:Алматыкiтап, 2007.- 296 б.: сурет.-(Мектеп кiтапханасы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.В. Я. Басин.- 2-бас.- Алматы: Толағай, 2010.-(Мәдени мұра) - 1 т.: - 2010. - 320 б.,сурет - 4900 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.Х. Арғынбаев.- 2-бас.- Алматы: Толағай, 2010.-(Мәдени мұра) - 2 т.: - 2010. - 3464 б.,сурет - 4900 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.Б. Е. Көмеков.- 2-бас.- Алматы: Толағай, 2010.-(Мәдени мұра) - 4 т.: - 2010. - 496 б.,сурет - 4900 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.В. А. Моисеев.- 2-бас.- Алматы: Толағай, 2010.-(Мәдени мұра) - 3 т.: - 2010. - 424 б.,сурет - 4900 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.Э. И. Герасимова.- 2-бас.- Алматы: Толағай,2010.-(Мәдени мұра) - 5 т.: - 2010. - 528 б.,сурет -4900 тг. Дана саны:0
Т3(2К)5
У 17
Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы. Көп томдық шығармалар жинағы: көп томдық / Уәлиханов Шоқан Шыңғысұлы; құраст.Е. Б. Саиров.- 2-бас.- Алматы: Толағай, 2010.-(Мәдени мұра) - 6 т.: - 2010. - 256 б., - 4900 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Т3(5Каз)
Ш 38
Шежiрелi Сайрам / Халықаралық "Дала" журналыныңкiтапханасы; ред. кеңесi: Қ. Айтаханов (төраға) ж-е т.б.- Алматы: Дала, 2002.- 432 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Политика. Политические науки.
Ф3(5Каз)68
Б 907
Булуктаев Ю. О. Электоральная демократия в Республике Казахстан: моногр. / Булуктаев Ю. О., Бокаев С. О.; Казахст. ин-т стратег. исслед. при президенте РК.- 2011: КИСИ при Президенте РК, 2011.- 244 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ф4(0)
Е 244
Европейский Союз - Казахстан - Россия: перспективы сотрудничества с Китаем", междунар. науч.-практ. конф.(4; 2011; Алматы). Материалы IV Международной научно-практической конференции "Европейский Союз -Казахстан - Россия: перспективы сотрудничества с Китаем", 21 июня 2011 г: сб. / Казахст. ин-т стратег.исслед. при президенте РК; редкол.: Б. К. Султанов(отв. ред.) и др.- Алма-Ата: КИСИ при Президенте РК,2011.- 228 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ф3(5Каз)8
Е 87
Есiмбай Сәдуақас. Үшқоңыр - алтын бесiгiм / Есiмбай Сәдуақас.- Алматы: Кiтап, 2010.- 472 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ф3(5Каз)я73
Қ 18
Қазақстан Республикасының Президентi Н. Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы "Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi" атты Қазақстан халықына жолдауыныңнегiзгi қағидаларын түсiндiру жөнiндегi әдiстемелiк құрал.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010.- 168 б.:кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ф3(0,8)1
Л 283
Лаумулин Мурат Турарович. "Арабская весна" 2011 года: социально-политические изменения на Арабском Востоке и их международные последствия: моногр. /Лаумулин Мурат Турарович; Казахст. ин-т стратег.исслед. при президенте РК.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011.- 236 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ф4(5)
Ц 384
Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы: моногр./ Казахст. ин-т стратег. исслед. при президенте РК; под общ. ред. К. Л. Сыроежкина.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011.- 456 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Государство и право. Юридические науки.
Х620.8(5Каз)
Ш 18
Шаймерденов Ербол Шаймерденұлы. Қазақстан Республикасының тәуелсiздiк рәмiздерi / Шаймерденов Ербол Шаймерденұлы.- Алматы: Алматыкiтап, 2008.- 232 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Х620.8(5Каз)
Ш 18
Шаймерденов Ербол. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк әнұраны / Шаймерденов Ербол.- Алматы:Алматыкiтап, 2008.- 64 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Военная наука. Военное дело.
Ц64я2
С 741
Справочник офицера противовоздушной обороны /Зимин Г. В., Бурмистров С. К., Букин Б. М., И др.; под ред. Г. В. Зимина, С. К. Бурмистрова.- 2-е изд.,перераб. и доп.- М.: Воениздат, 1987.- 512 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ц5(2)-9я2
С 741
Справочник по ремонту вооружения / Куцопало В. С.,Вилинов Л. И., Григорьев А. Г., И др.- М.: Воениздат,1986.- 397 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч21(5Каз)
А 381
Академик Национальной академии наук Республики Казахстан Е. Е. Ергожин: статьи о науке и об ученых /Ин-т хим наук им. А. Б. Бектурова; гл. ред. Б. А.Жубанов; отв. ред. К. Д. Пралиев.- Алматы: б. и.,2011.- 662 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч755.8(5Каз)
А 86
Арын Ерлан Мұхтарұлы: Қазақстан ғалымдарының биобиблиогр. мәлiметтер / ҚР бiлiм және ғылым мин-гi,С. Торайғыров атындағы Павлодар мем. ун-тi; бас ред. Ғ.Есiм.- Павлодар: ЭКО, 2011.- 369 б.: сурет.-(Қазақстан Ғалымдарының биобиблиографиясы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч774(5Каз)71
Ә 82
М. О. Әуезовтiң мемориалдық музей - үйi / М. О.Әуезов атындағы Әдебиет ж-е өнер ин-ты.- Алматы:Gredos, 2011.- 49 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч216(5Каз)
Б 21
Бақаев Әсет. Өшпес оттың жарығы: Көпшiлiк оқырман қауымға арналған / Бақаев Әсет.- Алматы: High Technology, 2007.- 160 б.: сурет.-(С. Х. Боқаев атындағы Халықаралық қайырымдылық қоғамдық қоры) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч755.01(5Каз)
Е 23
Егемендi Қазақстанның философиялық ғылымдары:Библиогр. көрсеткiш / ҚР ұлт. кiтапханасы; құраст. М.К. Тәшiмбетова.- Алматы: КИЕ, 2009.- 532 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
Е 696
Едил ЕргожаевичЕргожин: Материалы к биоблиогр.акад. НАН РК, д-ра хим. наук, профессора / АО "Казахст.-Брит. техн. ун-т", Ин-т хим. наук им. А. Б.Бектурова; сост.: А. Т. Садырова и др.; гл. ред. Б. А.Жубанов.- Алматы: Ергожин Е. Е., 2007.- 343 с.: ил.,портр.-(Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч755.8(5Каз)
Ж 82
Жұрынов Мұрат Жұрынұлы: Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы / ҚР бiлiм және ғылым мин-гi, ҚР Ұлт.ғылым акад. Орталық ғылыми кiтапхана; құраст.: Ә. Б.Баешов, Р. Ә. Мұсаханова.- Алматы: Орталық ғылыми кiтапхана, 2011.- 188 б.: сурет.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20жылҚазақстан Ғалымдарының биобиблиографиясы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч755.012
И 907
История Казахстана (с древнейших времен до начала ХХ века): библиогр. указ. / Нац. б-ка РК; сост.: А. Н.Нурсеитова, А. Ш. Сайдембаева.- Алматы: Мектеп, 2008.-232 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч486
К 26
Кәсiби тiлдi оқытудың өзектi мәселелерi: қазiргi жағдайы ж-е болашағы", халықаралық ғылыми-тәжiрибелiк конф. (2011; Алматы, Қазақстан. Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгiнiң 20 жылдығы және Қазақ тiлi кафедрасының 20 жылдық мерейтойына арналған "Кәсiби тiлдi оқытудың өзектi мәселелерi: қазiргi жағдайы ж-е болашағы" халықаралық ғылыми-тәжiрбиелiк конференция жинағы, 9-10 қараша 2011 ж: Халықаралық ғылыми-тәжiрибелiк конф. жинағы / Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық ун-тi.; ред.: Ж. М. Әдiлов т. б.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 1 б. 2011.- 362 б. - 1170 тг. 64 т. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч486
К 26
Кәсiби тiлдi оқытудың өзектi мәселелерi: қазiргi жағдайы ж-е болашағы", халықаралық ғылыми-тәжiрибелiк конф. (2011; Алматы, Қазақстан. Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгiнiң 20 жылдығы және Қазақ тiлi кафедрасының 20 жылдық мерейтойына арналған "Кәсiби тiлдi оқытудың өзектi мәселелерi: қазiргi жағдайы ж-е болашағы" халықаралық ғылыми-тәжiрбиелiк конференция жинағы, 9-10 қараша 2011 ж: Халықаралық ғылыми-тәжiрибелiк конф. жинағы / Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық ун-тi.; ред.: Ж. М. Әдiлов т. б.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) - 2 б. 2011.- 297 б. - 936 тг. 52 т. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч774(5Каз)71
Қ 18
Қазақстан музейлерi: Альбом / құраст. С. К.Мерекеева.- Алматы: Алматыкiтап, 2009.- 280 б.:сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч11я21
М 35
Мәдениеттану сөздiгi / Құраст. Т. Х. Ғабитов.-Алматы: Комплекс, 2001.- 333 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч484(2)7
Н 346
Научно-образовательные центры МИСиС / Алексеева Т.Ю., Беленький А. М., Бринза В. В., И др.; Моск. ин-т стали и сплавов.- М.: МИСиС, 2010.- 176 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч484(5Каз)л4
Р 170
Развитие национальных научных лабораторий и лабораторий инженерного профиля на основе интеграции образования,науки и производства", респ. семинар-совещ. (2011;Алматы). Материалы республиканского семинара-совещания "Развитие национальных научных лабораторий и лабораторий инженерного профиля на основе интеграции образования, науки и производства", 28 февр.2011 г: сб. ст. / М-во образования и науки РК, Каз.нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева; отв. за вып. М.Маханов.- Алматы: КазНТУ, 2011.- 115 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч214(5Каз)70
С 28
Сәтбаев тағылымы", атты халықаралық студенттiк ғылыми-техникалық конф. (2011; Алматы). Сәтбаев тағылымы" атты халықаралық студенттiк ғылыми-техникалық конференцияның еңбектерi, 28 сәуiр 2011 ж: атты халықаралық студенттiк ғылыми-техникалық конференцияның еңбектерi / Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық ун-тi, Ақпараттық технологиялар ин-ты, желiлер мен жүйелердiң программалық қамтамасы каф.;ред.: М. Ш. Байбатшаев.- Алматы: КазНТУ, 2011.- 365 б.:сурет.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч215(5Каз)
С 232
Сборник докладов студенческой научной конференции,посвященной 75-летию КазНТУ им. К. И. Сатпаева / М-во образования и науки РК; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И.Сатпаева; редкол.:Ж. М. Адилов (пред.) и др.- Алматы:КазНТУ, 2009.- 407 с. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч481.284я73
Т 38
Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтар тобының мемлекеттiк аралық бақылау пәндерi бойынша тест жинағы: оқу-әдiс. құрал 2 курс студ. үшiн / ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Ұлт. тестiлеу орталығы; жауапты ред. С. Т. Балқыбаева.- Астана: ҰТО, 2010.- 272 б.-(Ұлт.тестiлеу орталығы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
У 139
Уалиев Гахип: материалы к биобиблиографии ученых Казахстана / М-во образования и науки РК, НАН РК, Нац.инж. акад. РК; сост.: А. К. Тулешов, С. У.Джолдасбеков; гл. ред. Б. Т. Жумагулов.- Алматы:Ұлағат, 2011.- 72 с.-(Биобиблиография ученых Казахстана) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Ч755.8(5Каз)
Х 67
Хожин Гамиль Хожаұлы: Библиогр. көрсеткiш / Алматы энергетика және байланыс ун-тi, Кiтапхана; құраст.: Б.М. Жетпiсбаева ж-е т. б.- Алматы: АУЭС, 2011.- 55 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
Ц 42
Цеховой Алексей Филиппович: Қазақстан ғалымдарының биобиблиогр. материалдар / ҚР бiлiм және ғылым мин-гi,Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Ғылыми кiтапхана; басылымға жауапты Ә. С. Донкушева; жауапты ред. Т. И. Ибрагимова; құраст.: Э. Н. Шабанбаева, М. Ж. Шакирова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 98 б.:сурет.-(Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Религия. Атезим.
Э38
И 83
Исабек Ишан / Ред. алқа: Р. С. Арын ж-е т. б.-Павлодар: Сытин, 2011.- 384 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Э38
Х 19
Хан Санйаснаин. Қажылық туралы: орыс тiлiнен ауд. /Хан Санйаснаин.- Алматы: Алматыкiтап, 2006.- 40 б.:сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Философские науки. Психология.
Юя2
Ф 563
Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост.Е. Ф. Губский.- М.: ИНФРА-М, 1999.- 576 с.-(Библиотека словарей) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Литература универсального содержания.
Я438
Қ 17
Қазақ афоризмдерi (қазақ афористикасы: бағзыдан -бүгiнге дейiн) / құраст.- авт. Е. Шаймерденұлы.-Алматы: Алматыкiтап, 2009.- 296 б.: сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Языкознание.
4С(Каз)(076)
Б 24
Банк жүйесiнiң қызметкерлерiне арналған орысша-қазақша анықтамалық-тiлашар / Алматы қаласы тiлдердi дамыту басқармасы; авт. ұжымы.: С.Рахымжанұлы, А. С. Рахимжанова.- Алматы: Зияткер,2007.- 192 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(075)
Ж 56
Жеткiзген Жиде Баулыбайқызы. Қазақ тiлi грамматикасы. Кесте-плакаттар топтамасы: әдiс. құрал /Жеткiзген Жиде Баулыбайқызы.- Алматы: Алматыкiтап,2007.- 40 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
4С(Каз)(038)
М 84
Мұнай өнеркәсiбiне арналған терминдер сөздiгi /Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгi, Қазақ Ұлттық техникалық ун-тi; құраст.: С. Қ. Әбiшев т. б.- Алматы:ҚазҰТУ, 1994.- 40 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Математика.
519.86
М 168
Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование национальной экономики: моногр. / Ашимов А. А., Боровский Ю. В., Султанов Б. Т., Адилов Ж. М.;М-во образования и науки РК; Каз. нац. техн. ун-т им.К. И. Сатпаева.- М.: Физматлит, 2011.- 324 с.: ил.-(К 20-летию Независимости РК) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
514.18
С 568
Современное состояние, развитие инженерной геометрии и компьютерной графики в условиях информационной и компьютерной технологий", междунар. науч.-метод. конф.(2011; Алматы). Материалы Международной научно-методической конференции "Современное состояние, развитие инженерной геометрии и компьютерной графики в условиях информационной и компьютерной технологий", 16-17 нояб. 2011 г: тр. / Каз. нац. техн. ун-т им. К.И. Сатпаева, Ин-т пром. инженерии им. А. Буркитбаева;редкол.: Адилов Ж. М. (гл. ред.) и др.- Алматы: КазНТУ,2011.- 395 с.: ил.-(К 20-летию Независимости РК) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
519.248(075)
Я 21
Яворский Владимир Викторович. Компьютерлiк жүйелердiң сенiмдiлiгi: оқу құралы / Яворский Владимир Викторович, Көккөз М. М., Әмiров А. Ж.- Астана: Фолиант, 2008.- 128 б.: кесте.-(Кәсiптiк бiлiм) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Физика.
53(076)
А 14
Абдрахманова Әлима. Физика / Абдрахманова Әлима,Нұрбекова Балғын Бақбергенқызы, Сүлейменова Мағрипа Ануарбекқызы.- Алматы: ИП Волкова Н. А., 2009.- 176 б.:кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
539.374(075)
П 373
Пластическая деформация металла как физико-химический процесс: учеб. пособие / Курапов Г.Г., Найзанбеков А. Б., Лежнев С. Н., И др.; Караганд.гос. индустр. ун-т.- Темиртау: КГИУ, 2011.- 78 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
534(075)
У 12
Уалиев Ғ. У. Тербелiстер теориясы: оқу құралы /Уалиев Ғ. У., Бисембаев К., Өмiржанова Ж. М.- Алматы:Print-S, 2009.- 570 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Химия. Кристаллография. Минералогия.
54(092)
Қ 18
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президентi, академик Мұрат Жұрынов / ред. алқа: Т. Ә. Қожамқұлов.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2011.- 184 б.:сурет.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
546.1(075)
Н 86
Нұрахметов Немеребай Нұрахметұлы. Бейметалдар химиясы: оқулық / Нұрахметов Немеребай Нұрахметұлы,Ташенов Ә. К.- Алматы: Дәуiр, 2011.- 432 б.: кесте.-(ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки.
55(574)
Г 360
Геологическая наука и индустриальное развитие Республики Казахстан", междунар. науч.-практ. конф.(2010; Алматы). Материалы Международной научно-практической конференции "Геологическая наука и индустриальное развитие Республики Казахстан",посвященной 70-летию института геологических наук им.К. И. Сатпаева, 21-22 окт. 2010 г: сб. ст. / Ин-т геол.наук им. Е. И. Сатпаева; редкол.: Г. Ж. Жолтаев (отв.ред.) и др.- Алматы: ИП Волкова Е. В., 2010.- 364 с.:ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
556.3(574)
И 730
Интегрированное управление водными ресурсами в Иле-Балхашском бассейне: сб. науч. тр., посвященных пробл. вод. ресурсов Иле-Балхашского и Балхаш-Алакольского бассейнов / под общ. ред. А. К.Кеншимова.- Алматы: б. и., 2011.- 198 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
55(075)
С 84
Студенттiң пәндiк оқу-әдiстемелiк кешенi:"Геологиялық пәндер" пәнi бойынша 050707 - "Тау-кен iсi" маман. бойынша / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Геологиялық барлау ин-ты, жалпы геология,минералогия ж-е петрография каф.; құраст.: Л. Ж.Исаева.- Алматы: ҚазҰТУ, 2004.- 83 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника.
621.31(073)
К 86
Курс бағдарламасы (SYLLABUS):"Электрэнергетикадағы математика" пәнi бойынша 5В071800 - "Электрэнергетика" маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Автоматика ж-е телекоммуникац. ин-ты, электрэнергетика ж-е технолог. кешенд-ң автоматтанд. каф.; құраст.: Д. Б. Ақпанбетов,Л. А. Байназарова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 11 б.:кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
621.22
М 431
Международная практика сотрудничества и проблемы развития гидроэнергетики в бассейнах трансграничных рек/ Ясинский Владимир Адольфович, Мироненков А. П.,Стеклов Ю. Н., И др.; Евраз. Банк Развития.- Алматы:RUAN, 2011.- 192 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
621.31(075)
П 21
Пәннiң оқу-әдiстемелiк кешенi:"Электрэнергетикадағы математика" пәнi бойынша 5В071800 - "Электрэнергетика" маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Автоматика ж-е телекоммуникац. ин-ты, электрэнергетика ж-е технолог.кешенд-ң автоматтанд. каф.; құраст.: Д. Б. Ақпанбетов,Л. А. Байназарова.- Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 101 б.:кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
621.891(075)
С 84
Студенттiң пәндiк оқу-әдiстемелiк кешенi: "Үйкелiс ж-е тозу" пәнi бойынша 050724 - "Технолог. машина-р мен жабд.","Мұнай ж-е газ кәсiпшiлiгнiң технолог. машина-ры мен жабд." маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.ұлт. техн. ун-тi, Мұнай ж-е газ ин-ты, мұнай ж-е газ кәсiпшiлiгiнiң машина-ры мен жабд. каф.; құраст.: Ж. Қ.Алин.- Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 105 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
621.01(075)
У 139
Уалиев Гахип. Математическое моделирование динамики механических систем с переменными характеристиками:учеб. пособие / Уалиев Гахип, Уалиев Заир Гахипович.-Алматы: КазНПУ, 2006.- 275 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
621.01(092)
У 17
Уәлиев Ғахип Уәлиұлы. Өмiр өрнектерi / Уәлиев Ғахип Уәлиұлы.- Алматы: PrimaLux, 2011.- 192 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
621.373
Х 240
Хасенов М. У. Ядерно-возбуждаемая плазма газовых смесей и лазеры с ядерной накачкой: моногр. / Хасенов М. У.; Товарищество с огранич. ответственностью "Фотоника".- Алматы: б. и., 2011.- 187 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Горное дело.
622.276(092)
Н 16
Надиров Надир Каримович. Оңайбай Көшеков / Надиров Надир Каримович.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2011.- 274 б.: сурет.-(Қазақ мұнайының ардақтылары: өмiрбаян сер.) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
622.013
П 781
Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых",междунар. науч. шк. (8; 2011; Москва). Материалы 8-ой Международной научной школы молодых ученых и специалистов "Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых", 14-18 нояб. 2011 г: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т пробл. комплекс. освоения недр; редсовет: В. А.Чантурия (пред.) и др.- М.: ИПКОН РАН, 2011.- 464 с.: ил., прогр. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
622.691(075)
С 84
Студенттiң пәндiк оқу-әдiстемелiк кешенi:"Газ-мұнай құбырлары" пәнi бойынша 050729 - "Құрылыс"маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Газ-мұнай ин-ты, газ-мұнай құбыр-ы, газ-мұнай қойма-н жобалау, салу ж-е пайдалану каф.; құраст.: А.М. Әлiмжанов, С. Н. Қиябаев.- Алматы: ҚазҰТУ, 2006.- 57 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
622.271
Т 887
Турсбеков Серик Вахитович. Геомеханическое обеспечение устойчивости карьерных откосов: моногр. /Турсбеков Серик Вахитович; Каз. нац. техн. ун-т им. К.И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2011.- 128 с.: ил.-(К 20-летию Независимости РК) Кол-во экз.:0 (инв. 0; б/инв. 0)
Строительство.
624
С 568
Современные проблемы строительных конструкций и сооружений", междунар. науч.-практ. конф. (2011;Алматы). Материалы Международной научно-практической конференции "Современные проблемы строительных конструкций и сооружений", посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан и 85-летию Б. С. Жармагамбетова, 24-25 нояб. 2011 г: сб. ст.: в 2 т. / Междунар. образов. корпорация, Каз. голов.архит.-строит. акад, фак. общ. стр.-ва; под ред. А. А.Кусаинова, С. Х. Достановой.- Алматы: КазГАСА, 2011.-(К 20-летию Независимости РК) - Т. 2. - 2011. - 197 с.:ил. - 700 тг. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
Полиграфия
655
П 46
Полиграфияның заманауи ғылыми проблемалары атты студенттердiң ғылыми-тәжiрибелiк конф. (2011; Алматы).Полиграфияның заманауи ғылыми проблемалары", 21-22 сәуiр 2011 ж. / Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық ун-тi, Ә. Ж. Бүркiтбаев атындағы меаллургия ж-е полиграфия ин-ты," полиграфия өндiрiсiнiң технологиясы ж-е машиналары" каф.- Алматы: ҚазҰТУ,2011.- 91 б.: сурет.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Организация производства.
658.562
G 58
Goetsch David L. Quality Management for Organizational Excellence : Introduction to Total Quality. / Goetsch David L., Davis Stanley B.- 6-th.-New Jersey: Pearson Education International, 2010.- 634 p. Дана саны:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
658.53(073)
К 86
Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Техникалық нормалау" пәнi бойынша 5В050600 - "Экономика" маман.үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi,Экон. ж-е бизнес ин-ты, өнеркәсiп экон. каф.; құраст.:М. Ғ. Қабылбеков.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 13 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
658.53(075)
С 84
Студенттiң пәндiк оқу-әдiстемелiк кешенi:"Техникалық нормалау" пәнi бойынша 5В050600 -"Экономика" маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.ұлт. техн. ун-тi, Экон. ж-е бизнес ин-ты, өнеркәсiп экон. каф.; құраст.: М. Ғ. Қабылбеков.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 92 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Химическая технология. Химическая промышленность.
66.0(075)
Б 902
Бугенов Еркен Сембекович. Теоретические основы химической технологии: учеб. для вузов / Бугенов Еркен Сембекович, Джусипбеков Умирзак Жумасилович; Каз. нац.техн. ун-т им. К. И. Сатпаева; Ин-т хим. наук им. А.Бектурова.- Алматы: Print-S, 2003.- 243 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
661.632(073)
К 86
Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Бейорганикалық заттардың химиялық технолог." пәнi бойынша 5В072000 -"Бейорганикалық заттардың химиялық технолог." маман.үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi,Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, бейорганикалық заттардың хим. технолог. каф.; құраст.: В. И.Капралова, Ш. Н. Көбекова, Ж. Ә. Алыбаев.- Алматы:ҚазҰТУ, 2010 - 1 б.: - 2010. - 10 б., кесте. - 35 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
661.632(075)
П 21
Пәннiң оқу-әдiстемелiк кешенi: "Бейорганикалық заттардың химиялық технолог." пәнi бойынша 5В072000 -"Бейорганикалық заттардың химиялық технолог." маман.үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi,Металлургия ж-е полиграфия ин-ты, бейорганикалық заттардың хим. технолог. каф.; құраст.: В. И.Капралова, Ш. Н. Көбекова, Ж. Ә. Алыбаев.- Алматы:ҚазҰТУ, 2011 - 1 б.: - 2011. - 110 б., кесте. - 350 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Вычислительная техника. Точная механика.
004.9(574)
Д 222
20 лет информатизации в Республике Казахстан: статус,инновации, управление развитием", бизнес-конф. (2011;Алматы). Материалы бизнес-конференции "20 лет информатизации в Республике Казахстан: статус,инновации, управление развитием", 25-26 нояб. 2011 г:тр. / Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева; редкол.:А. Ф. Цеховой и др.- Алматы: МАИН, 2011.- 526 с.:ил.-(К 20-летию Независимости РК) Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
004.451
Л 590
Linux: Сетевая архитектура. Структура и реализация сетевых протоколов в ядре: Пер. с англ. / Вейрле К.,Пэльке Ф., Риттер Х., И др.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.-656 с.: ил. Кол-во экз.:0 (инв. 0 ; б/инв. 0)
004.9(075)
А 94
Ахметов Ермек Мәуленұлы. Mapinfo геоақпараттық жүйеге кiрiспе: оқу құралы / Ахметов Ермек Мәуленұлы,Досымбекова Жансая Бағдатқызы; Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ун-тi.- Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 107 б.: сурет.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004(075)
Ғ 13
Ғабдуллаев Дәурен Ғарипұлы. Есептеуiш техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету: оқулық /Ғабдуллаев Дәурен Ғарипұлы.- Астана: Фолиант, 2010.-200 б.: сурет.-(Кәсiптiк бiлiм) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.7(075)
И 68
Интернет технологиясы: оқулық / Мырзабекова Г. Е.,Күлмұратова А. Ш., Смаилова Л. Қ., Т. б.; ҚР бiлiм ж-е ғылым мин-гi.- Алматы: Дәуiр, 2011.- 192 б.: кесте,сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.451(073)
К 86
Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Жергiлiктi есептеу желiлерiнiң стандарттары мен хаттамалары" пәнi бойынша 5В070400 - "Есептеу техн. ж-е программалық қамтама" маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.ун-тi, Ақпараттық технолог. ин-ты, желiлер мен жүйелердi програм. қамтамасы каф.; құраст.: Г. Е.Сейдахметова, Б. Қ. Мырзагалиева, А. Х. Қозбақова.-Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 12 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.65(073)
П 21
Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Мәлiметтер базасы ж-е МББЖ" пәнi бойынша 050705 - "Математикалық ж-е компьютерлiк модельдеу" маман. арналған / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Ақпараттық технолог.ин-ты, математика каф.; құраст.: Р. А. Ерғазина.-Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 10 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.451(075)
О 52
Оқу-әдiстемелiк кешенi: "Жергiлiктi есептеу желiлерiнiң стандарттары мен хаттамалары" пәнi бойынша 5В070400 - "Есептеу техн. ж-е программалық қамтама" маман. үшiн / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн.ун-тi, Ақпараттық технолог. ин-ты, желiлер мен жүйелердi програм. қамтамасы каф.; құраст.: Г. Е.Сейдахметова, Б. Қ. Мырзагалиева, А. Х. Қозбақова.-Алматы: ҚазҰТУ, 2011.- 114 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.65(075)
П 21
Пәндiк оқу-әдiстемелiк кешенi: "Мәлiметтер базасы ж-е МББЖ" пәнi бойынша 050705 - "Математикалық ж-е компьютерлiк модельдеу" маман. арналған / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-тi, Ақпараттық технолог.ин-ты, математика каф.; құраст.: Р. А. Ерғазина.-Алматы: ҚазҰТУ, 2010.- 90 б.: кесте. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
004.43(075)
С 31
Сейiтқұлов Оңалбек. Программалау VisиаI Вasic 6:оқу құралы / Сейiтқұлов Оңалбек.- Алматы: Атамұра, 2010 - 3 б.: VisиаI Вasic 6 ортасында программалаудың күрделi элементтерi. - 2010. - 408 б.: сурет. - 1553тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.341-31
А 32
Айтматов Шыңғыс. Боранды бекет: роман; Құс жолы:хикаят: орыс тiлiнен ауд. / Айтматов Шыңғыс.- Астана:Аударма, 2011.- 456 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
А 90
Аты аңызға айналған: естелiктер, эсселер және зерттеу мақалалар / Қазақстан Республикасы Бiлiм ж-е ғылым министрлiгi, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық ун-тi; жалпы ред. басқарған С. Ж.Пiрәлиев.- Алматы: Тоғанай Т, 2010.- 552 б.: сурет + 8 б. жапсырма. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-4
А 94
Ахметова Зейнеп. Шуақты күндер: Естелiк, эссе /Ахметова Зейнеп.- Алматы: Алматыкiтап, 2008.- 264 б. +0,5 жапсырма.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
839.6-31
Г 17
Гамсун Кнут. Орман тәңiрi: романдар: орыс тiлiнен ауд. / Гамсун Кнут.- Астана: Аударма, 2011.- 344 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв.0 ; инв/сыз. 0)
820-32
Г 57
Голсуорси Джон. Девондық адам: новеллалар: орыс тiлiнен ауд. / Голсуорси Джон.- Астана: Аударма, 2011.-456 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Жылусыз от: роман /Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Баянжүрек, 2009.- 320 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Көп томдық шығармалар жинағы: роман / Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Қазығұрт, 2011 -5 т, 2 к.: Шың мен шыңырау: роман - 2011. - 429 б.:сурет. - 500тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Көп томдық шығармалар жинағы /Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Қазығұрт - 4 т, 1 к.: Шың мен шыңырау: роман. - 2011.- 343 б.: сурет.- 500 тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Көп томдық шығармалар жинағы /Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Қазығұрт, 2011 - 1 т.:Повестер, әңгiмелер. - 2011. - 455 б.: сурет. - 500тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Көп томдық шығармалар жинағы /Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Қазығұрт, 2011 - 2 т.:Повестер, очерктер, мақалалар. - 2011. - 534 б.: сурет.- 500тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Д 64
Доспанбетов Ұзақбай. Көп томдық шығармалар жинағы /Доспанбетов Ұзақбай.- Алматы: Қазығұрт, 2011 - 3 т.:Жылусыз от: роман; Пьесалар. - 2011. - 455 б.: сурет. -500тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-3
Е 64
Ер Тарғын: Батырлар жыры / өңд. Ш. Күмiсбаев.- Алматы: Алматыкiтап, 2007.- 103 б.: сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ж 26
Жандiлдин Жұмабек. Ғылымғұмыр: Роман-диалог /Жандiлдин Жұмабек.- Алматы: Ұлағат, 2011 - 1 т. - 2011.- 360 б.: сурет. - 700тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ж 26
Жандiлдин Жұмабек. Ғылымғұмыр: Роман-диалог /Жандiлдин Жұмабек.- Алматы: Ұлағат, 2011 - 2 т. - 2011.- 296 б.: сурет. - 700тг. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Ж 68
Жойқынбектегi Қанат. Туысқан отбасылар: роман /Жойқынбектегi Қанат.- Алматы: Алаш, 2006 - 1-шi кiтап.- 2006. - 328 б. - 680 т. 10 т. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Ж 71
Жорық жырлары: Қазақ ақын-жырауларының ерлiк жырлары: Өлеңдер мен толғаулар: CD-ROM / ҚР Мәдениет мин-гi, Тiл комитетi тапсырысы бойынша; оқыған. С.Әбiлұлы.- Алматы: Жазушы, 2011.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-(Аудио кiтап) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
К 32
Керiмқұлова Гүлбаршын Ысқақ келiнi. Сөнбейтiн сәулемсiң: Естелiктер / Керiмқұлова Гүлбаршын Ысқақкелiнi.- Алматы: Құралай-Б, 2011.- 308 б.: сурет. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Қ 76
Құнанбаев Абай. "Мен бiр жұмбақ адаммын оны да ойла..." / Құнанбаев Абай; құраст. А. Ү. Сужикова.-Алматы: Алматыкiтап, 2011.- 216 б.: суреттi.-(Мектеп кiтапханасы) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
894.342-3
Қ 80
Қыз жiбек: эпос / нұсқасын жасаған Ә.Файзуллаұлы.- Алматы: Алматыкiтап, 2008.- 72 б.:сурет.-(Менiң Қазақстаным) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
840-31
М 46
Мериме Проспер.Хиямет түнi: роман; Таманго: новеллалар: орыс тiлiнен ауд. / Мериме Проспер.-Астана: Аударма, 2011.- 456 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
840-32
М 69
Мопассан Ги де. Томпыш: хикаят; Өмiр: роман: орыс тiлiнен ауд. / Мопассан Ги де.- Астана: Аударма, 2011.-344 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
882-31
Н 13
Набоков Владимир. Машенька; Лужин қорғанысы:романдар: орыс тiлiнен ауд./Набоков Владимир.-Астана: Аударма, 2011.- 344 б. Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
882-32
П 19
Паустовский Константин. Тiкелей: хикаят; Кәрi аспаз: әңгiмелер: орыс тiлiнен ауд. / Паустовский Константин.- Астана: Аударма, 2011.- 456 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)
830-31
Ф 36
Фейхтвангер Лион. Ағайынды Лаутензак: роман: орыс тiлiнен ауд. / Фейхтвангер Лион.- Астана: Аударма,2011.- 456 б.-(Әлемдiк классика) Дана саны:0 (инв. 0 ; инв/сыз. 0)