Бюллетень новых поступлений в НБ КазНТУ имени К.И.Сатпаева за июнь 2013 г.


Социалогия. Демография. Статистика.
С73(5Каз)
А 91
Ауыл портретi: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Алматы: Жарқын Ко, 2011.- 92 б.: кесте.- (Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
С6(5Каз)я24
Қ 18
Қазақстан 2011 жылы: стат. жылнамалығы / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Чернобылец-жарымжандар қоғамы, 2012.- 496 б.: кесте + CD-ROM. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы ерлер және әйелдер: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: Жаркын Ко, 2011.- 191 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы көптеген көрсеткiштер бойынша кластерлiк зерттеу (МИКЗ) 2010-2011 жж.: балалар мен әйелдер ахуалының мониторингi: қорытынды есеп / ҚР Статистика агенттiгi, ҚР БҰҰ балалар қоры (ЮНИСЕФ), БҰҰ-ның халықтың қоныстануы саласындағы қоры (ЮНФПА); есептi құраст.: М. М. Әмiрханова, С. Т. Тәңiрбергенов; ред. алқасы А. Ж. Ашуев ж-е т. б.; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: ҚР Статистика жөнiндегi агенттiгi, 2012.- 405 б.: кесте. Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасындағы халықтың тұрғын үйсипаттамасы: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. Смайылов.- Астана: Жаркын Ко, 2011.- 415 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының халқының көшi-қоны: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: Жаркын Ко, 2011.- 236 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
С72(5Каз)2я24
Қ 18
Қазақстанның демографиялық жылнамалығы: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Чернобылец-жарымжандар қоғамы, 2012.- 608 б.: кесте + CD-ROM. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
С73(5Каз)
Қ 25
Қала портретi: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: Жаркын Ко, 2011.- 95 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Экономика. Экономические науки.
У9(5Каз)09
Қ 18
Қазақстан және оның аймақтарындағы шағын және орта кәсiпкерлiктiң даму жағдайы туралы есеп / Ибрагимова Л., Есiмов А., Лесбеков Ғ., Ж. б.; Даму кәсiпкерлiктi дамыту қоры АҚ; Самұрық қазына.- Алматы: Экожан, 2012 - 3-шығарылым. - 2012. - 292 б.: сурет. + CD-ROM - 2000 тг. Дана саны:10 (инв. 10 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)30
Қ 18
Қазақстан және оның өңiрлерiнiң өнеркәсiбi. 2007-2011 жж: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Чернобылец-жарымжандар қоғамы, 2012.- 227 б.: кесте. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)0
Қ 18
Қазақстан Республикасы халқының табысы және күнкөрiс қаражатының көздерi: 2009 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. Смайылов.- Астана: Жаркын Ко, 2011.- 344 б.: кесте.-(ҚР тәуелсiздiгiне 20 жыл) Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)24
Қ 18
Қазақстан республикасындағы еңбек ақы 2007-2011: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2012.- 245 б.: кесте + CD-ROM. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)43
Қ 18
Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы 2007-2011: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; бас ред. Ә. А. Смайылов.- Астана: Астана полиграфия, 2012.- 176 б.: кесте. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Kаз)
Қ 18
Қазақстан халқының экономикалық белсендiлiгi 2007-2011: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. А. Смайылов.- Астана: Чернобылец-жарымжандар қоғамы, 2012.- 387 б. + CD-ROM. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
У051.9(5Каз)0
Қ 18
Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейi 2007-2011: стат. жинақ / ҚР Статистика агенттiгi; ред. басқарған Ә. Смайылов.- Астана: Жарқын Ко, 2012.- 248 б. + CD-ROM. Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)
История. Исторические науки.
Т3(5Каз)7я6
Қ 19
Қазақтар. Халықтың бет-бейнесi: фотоальбом (қазақ, ағылш., орыс тiлдерiнде) / Междунар. фонд им. академика А. Маргулана; құраст.: Д. А. Маргулан ж-е т. б.- Алматы: Комплекс, 2001.- 115 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Культура. Наука. Просвещение.
Ч215
Ғ 96
Ғылым және жастар", респ. ғылыми-тәжiрибелiк конф. (4; 2005; Актау). Ғылым және жастар" академик Е. А. Бөкетовтың 80 жылдығына арналған 4-шi республикалық ғылыми-тәжiрибелiк конф. материалдары, 2005 ж: еңбектер жинағы / Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мем. ун-тi, Ақтау филиалы.- Ақтау: Эверо, 2005.- 461 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Ч755.8(5Каз)
Қ 18
Қазақстан Республикасының бiлiм министрлерi: библиогр. көрсеткiш / Қазақстан Республикасының Бiлiм ж-е ғылым мин-гi, Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхана.- Алматы: Ғылым, 2001.- 85 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Религия. Атеизм.
Э38.8
Н 85
Нұғман бин Сәбит. Әл-Фикх ул-Акбар: қолжазба кiтап / Нұғман бин Сәбит; қазақшаға ауд. С. Моллақанағатұлы, жауапты ред. М. Садықбек; "Әзiрет-Сұлтан" мем. тарихи-мәдени қорық мұражайы.- Алматы: Әзiрет Сұлтан, 2012.- 33 б. Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Э38
Я 59
Ясауи Қожа Ахмет. Рисала дар адаби тариқат: қолжазба кiтап / Ясауи Қожа Ахмет; қазақшаға ауд. С. оллақанағатұлы, жауапты ред. М. Садықбек; "Әзiрет-Сұлтан" мем. тарихи-мәдени қорық мұражайы.- Алматы: Әзiрет Сұлтан, 2012.- 49 б. Дана саны:3 (инв. 3 ; инв/сыз. 0)
Астрономия. Геодезия.
528.48(075)
К 289
Касымканова Хайни-Камаль Михайловна. Геодезическое обеспечение монтажных работ и геодезический контроль в строительстве: учеб. пособие для ун-тов / Касымканова Хайни-Камаль Михайловна, Мадимарова Гулмира Сурабалдиевна; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы: КазНТУ, 2012.- 210 с.: ил. Кол-во экз.:45 (инв. 45 ; б/инв. 0)
528.28(075)
П 160
Пандул Игорь Садукович. Геодезическая астрономия: широтные определения: учеб. пособие / Пандул Игорь Садукович.- СПб.: СПГГИ, 2006.- 58 с.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Геология. Геологические и геофизические науки.
551.5
Т 49
Тобаяқов Жамбыл. Астарлы аспан: ғылыми зерттеулер / Тобаяқов Жамбыл.- Алматы: Ел-шежiре, 2007.- 136 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
Горное дело.
622
Г 699
Горный информационно-аналитический бюллетень: сб. ст. / Моск. гос. горн. ун-т; редкол.: Л. А. Пучков (гл. ред.) и др.- М.: МГГУ, 2010.-(Мир горн. книги) - Вып. отд. 1: Труды научного симпозиума "Неделя горняка 2010". - 2010. - 496 с.: ил. - 200 тг. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
622.32(574)
Н 346
Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса", междунар. науч. Надир. чтения (1; 2003; Атырау). Доклады 1-х Международных научных Надировских чтений "Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса", 5-6 июня 2003 г. / Атыраус. ин-т нефти и газа, Ассоц. ун-тов Прикасп. государств, Атыраус. фил. инж. акад. РК; редкол.: Т. П. Сериков (гл. ред.) и др.- Алматы; Атырау: Print-S, 2003.- 401 c.: ил. Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)
Литературоведение. Художественная литература.
894.342-1
Б 22
Балтабайұлы Айыпберген (Айып Нұр). Уа, Дариға-ай! / Балтабайұлы Айыпберген (Айып Нұр).- Шымкент: Ғасыр-Ш, 2006.- 212 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
8С(Каз)
Б 39
Хайыржан Бекхожин / бас ред. Ғ. М. Мұтанов; Әл-Фараби атындағы Қаз. ұлт. ун-тi.- Алматы: Қазақ ун-тi, 2011.- 383 б.: сурет.-(Өнегелi өмiр) Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Б 40
Бекхожин Қалижан. Батыр науан: өлеңдер, дастандар, поэма / Бекхожин Қалижан.- Астана: Елорда, 2002.- 272 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-31
Қ 34
Қанахин Өтебай. Құдiрет: роман / Қанахин Өтебай.- Алматы: Қазақстан, 2008.- 368 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-94
Қ 74
Құлтумаұлы Баулыбай. Өмiр өткелдерi / Құлтумаұлы Баулыбай.- Ақтау: Жебе, 2007.- 202 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Н 86
Нұршайықов Әзiлхан. Мәңгiлiк махаббат жыры: поэма / Нұршайықов Әзiлхан.- Алматы: Өлке, 2005.- 608 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Р 26
Рәш Мыңбай. Киелi домбыра: толғаулар, өлеңдер, балладалар / Рәш Мыңбай.- Астана: Елорда, 2001.- 256 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
С 18
Салықов Кәкiмбек. Бәйкен аға / Салықов Кәкiмбек.- Алматы: Үш Қиян, 2002.- 136 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-7
С 28
Сәкеңмен бәрiмiз де сырлас едiк / құраст.: К. Әмiр-Бек, Т. Байларова.- Алматы: Дәуiр, 2008.- 376 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-1
Т 49
Тобаяқов Бақытжан. Есiл толқындары: өлеңдер, әңгiмелер, мақалалар, ғылыми зерттеулер / Тобаяқов Бақытжан.- Астана: РУНА, 2007.- 248 б. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-8
Т 49
Тобаяқов Жамбыл. Темiрқазық. Әдеби шығармалары. Автор туралы естелiктер / Тобаяқов Жамбыл.- Алматы: Ел-шежiре, 2007.- 72 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)
894.342-3
Т 87
Түменбай Қуандық. Көзбояуы жоқ көрiнiстер: новеллалар, публицистикалық мақалалар / Түменбай Қуандық.- Алматы: Қазығұрт, 2008.- 120 б.: сурет. Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)